بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب ماتی و پدربزرگ

کتاب ماتی و پدربزرگ

اثر روبرتو پیومینی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب بهزیستی درمانی

کتاب بهزیستی درمانی

اثر جیووانی فاوا از انتشارات فراانگیزش‏‫


 کتاب زیبایی شناسی و غیاب اضطرار

کتاب زیبایی شناسی و غیاب اضطرار

اثر سانتیاگو زابالا از انتشارات بان


 کتاب بی رحمی چیزها

کتاب بی رحمی چیزها

اثر لورنا پرتا از انتشارات قطره


 کتاب قوانین بنیادی حماقت بشر

کتاب قوانین بنیادی حماقت بشر

اثر کارلوام شیپولا از انتشارات آفتابکاران


 کتاب کاراته موش : جزیره ی جوندگان جسور 18

کتاب کاراته موش : جزیره ی جوندگان جسور 18

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات هوپا


 کتاب تئاتر میان شرق و غرب

کتاب تئاتر میان شرق و غرب

اثر نیکولا ساوارزه از انتشارات نیماژ


 کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران

کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران

اثر مجموعه ی نویسندگان-جوزافا باربارو از انتشارات خوارزمی


 کتاب از دیار مهتاب

کتاب از دیار مهتاب

اثر میلنا آگوس از انتشارات ماهی


 کتاب ملکوت و شکوه

کتاب ملکوت و شکوه

اثر جورجو آگامبن از انتشارات نیماژ


 کتاب سخن پردازی در مقام فلسفه

کتاب سخن پردازی در مقام فلسفه

اثر ارنستو گراسی از انتشارات نگاه


 کتاب کسب و کار مد

کتاب کسب و کار مد

اثر داریو گولیزیا از انتشارات علم


 کتاب مالیخولیای چپ

کتاب مالیخولیای چپ

اثر انزو تراورسو از انتشارات مان کتاب


 کتاب Letter to a Child Never Born

کتاب Letter to a Child Never Born

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات معیار علم


 کتاب دیالکتیک های ژیژک

کتاب دیالکتیک های ژیژک

اثر فابیو ویگی از انتشارات نشر هزاره سوم


 کتاب من و ترسم

کتاب من و ترسم

اثر فرانچسکا سانا از انتشارات نشر غنچه


 کتاب call me by your name

کتاب call me by your name

اثر آندره آسیمان از انتشارات آی آی کتاب


 کتاب Pinocchio

کتاب Pinocchio

اثر کارلو کولودی از انتشارات معیار علم


 کتاب The Baron in the Trees

کتاب The Baron in the Trees

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات معیار علم


 کتاب خشونت پرهیزی

کتاب خشونت پرهیزی

اثر دومنیکو لوسوردو از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب هایدگر و ایدئولوژی جنگ

کتاب هایدگر و ایدئولوژی جنگ

اثر دومنیکو لوسوردو از انتشارات پیله


 کتاب نخستین دانشمند آناکسیمندر و میراث فکری او

کتاب نخستین دانشمند آناکسیمندر و میراث فکری او

اثر کارلو روولی از انتشارات بارلی‏‫


 کتاب ماکاموشی کلاسیک 1 : سرود کریسمس

کتاب ماکاموشی کلاسیک 1 : سرود کریسمس

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات هوپا


 کتاب طراحی سر و صورت

کتاب طراحی سر و صورت

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات چاو


 کتاب طراحی پیکر پوشیده با لباس

کتاب طراحی پیکر پوشیده با لباس

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات چاو


 کتاب علیه فاشیسم

کتاب علیه فاشیسم

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات نیماژ


 کتاب امنیت انرژی

کتاب امنیت انرژی

اثر آندره آ گیلاردونی از انتشارات یزدا


 کتاب جیو پونتی

کتاب جیو پونتی

اثر گراتزیلا روچلا از انتشارات یزدا


 کتاب آنتونی گائودی

کتاب آنتونی گائودی

اثر ماریا آنتونیتا کریپا از انتشارات یزدا


 کتاب حقوق بین الملل کیفری

کتاب حقوق بین الملل کیفری

اثر مجموعه ی نویسندگان-آنتونیو کاسه سه از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب قصه ی کوچولو موچولوی نخودی

کتاب قصه ی کوچولو موچولوی نخودی

اثر دیوید کالی از انتشارات افق


 کتاب بوی هند

کتاب بوی هند

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات نشر هست‏‫


 کتاب تحلیل آثار اندیشه ها و دیدگاه های لویی کان

کتاب تحلیل آثار اندیشه ها و دیدگاه های لویی کان

اثر رومالدو جورگولا از انتشارات خاک


 کتاب به خاطر آوازهای یک عاشق

کتاب به خاطر آوازهای یک عاشق

اثر ایلیا فابیان از انتشارات پژواک


 کتاب انقلاب در نقطه صفر

کتاب انقلاب در نقطه صفر

اثر سیلویا فدریچی از انتشارات افکار


 کتاب تکنیک های مولکولی در بوم شناسی میکروبی مواد غذایی تخمیری

کتاب تکنیک های مولکولی در بوم شناسی میکروبی مواد غذایی تخمیری

اثر مجموعه ی نویسندگان-لوکا کوکولین از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


 کتاب درباره ی زیبایی زنان

کتاب درباره ی زیبایی زنان

اثر آنیولو فیرنتزوئولا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (13تا15ساله)

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (13تا15ساله)

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب برنامه های کامل 1 فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (5تا8 ساله)

کتاب برنامه های کامل 1 فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (5تا8 ساله)

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند

کتاب وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند

اثر دومینکو لوسوردو از انتشارات اشاره


 کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب تکنیک های طراحی با مداد، زغال و مرکب

کتاب تکنیک های طراحی با مداد، زغال و مرکب

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات یساولی


 کتاب رساله کنترپوآن

کتاب رساله کنترپوآن

اثر لوئیجی کروبینی از انتشارات سوره مهر


 کتاب گاوان و آدمیان

کتاب گاوان و آدمیان

اثر چزاره پاوزه از انتشارات نشر ثالث


 کتاب برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری

کتاب برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری

اثر پیرکارلو پالرمو-داویده پونتزینی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


 کتاب داستان های تلفنی

کتاب داستان های تلفنی

اثر جانی رداری از انتشارات ذکر


 کتاب معماری و شهرسازی در قرن بیستم

کتاب معماری و شهرسازی در قرن بیستم

اثر ویتوریو مانیاگو لامپونیانی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


 کتاب پنیر و کرم ها

کتاب پنیر و کرم ها

اثر کارلو گینزبورگ از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب اینترنت اشیای صنعتی

کتاب اینترنت اشیای صنعتی

اثر جیاکومو ونری-آنتونیو کاپاسو از انتشارات علوم رایانه


 کتاب جورجیو آرمانی

کتاب جورجیو آرمانی

اثر تونی دی کورسیا از انتشارات منوچهری


 کتاب اقدامات روش شناختی در تحقیقات جنبش اجتماعی

کتاب اقدامات روش شناختی در تحقیقات جنبش اجتماعی

اثر دوناتلا دلاپرتا از انتشارات وانیا


 کتاب خانه پرنده

کتاب خانه پرنده

اثر جانی رداری از انتشارات نگاه


 کتاب صدای سکوت

کتاب صدای سکوت

اثر دین رابینز از انتشارات فلسفه


 کتاب هرمنوتیک

کتاب هرمنوتیک

اثر امیلیو بتی از انتشارات شب خیز


 کتاب حقیقت آن چیزی نیست که به نظر می رسد

کتاب حقیقت آن چیزی نیست که به نظر می رسد

اثر کارلو روولی از انتشارات سبزان


 کتاب طنزهای آخر هفته

کتاب طنزهای آخر هفته

اثر اومبرتو اکو از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب در فلسفه هگل چه چیز زنده و چه چیز مرده است

کتاب در فلسفه هگل چه چیز زنده و چه چیز مرده است

اثر بندتو کروچه از انتشارات گویش نو


 کتاب نان تلخ

کتاب نان تلخ

اثر دانته آلیگری از انتشارات بخشایش


 کتاب پول، هستی شناسی جامعه و قانون

کتاب پول، هستی شناسی جامعه و قانون

اثر جان سرل-آنجلا کوندلو-مائوریتسیو فراریس از انتشارات شب خیز


 کتاب مورلی فروید و شرلوک هولمز

کتاب مورلی فروید و شرلوک هولمز

اثر کارلو گینزبورگ از انتشارات بان


 کتاب نقاب برکش بناپارت

کتاب نقاب برکش بناپارت

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات مشکی


 کتاب من با تو هستم

کتاب من با تو هستم

اثر ملانیا جی مازکو از انتشارات قصیده سرا


 کتاب سفرنامه کریستف کلمب

کتاب سفرنامه کریستف کلمب

اثر کریستف کلمب از انتشارات قصیده سرا


 کتاب آشپزی آسان با گوجه فرنگی

کتاب آشپزی آسان با گوجه فرنگی

اثر ماریاگراتسیا ویلا از انتشارات بین المللی حافظ


 کتاب به نام مادر

کتاب به نام مادر

اثر اری د لوکا از انتشارات ماهی


 کتاب بنکسی

کتاب بنکسی

اثر فاستو گیلبرتی از انتشارات نشر نظر


 کتاب تاریخ حقوق در اروپا

کتاب تاریخ حقوق در اروپا

اثر پائلو گروسی از انتشارات کویر


 کتاب خلاقیت 17

کتاب خلاقیت 17

اثر فابیانا آتانسیو از انتشارات بین المللی حافظ


 کتاب مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی

کتاب مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی

اثر دوناتلا دلاپرتا از انتشارات کویر


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 28

کتاب طنزآوران جهان نمایش 28

اثر لوئیجی پیراندلو-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نشر گویا


 کتاب فلسفه چیست؟

کتاب فلسفه چیست؟

اثر جورجو آگامبن از انتشارات نگاه


 کتاب مبانی فرم

کتاب مبانی فرم

اثر بایرس رافائلی از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب خاطرات کولینا

کتاب خاطرات کولینا

اثر پیرلوئیجی کولینا از انتشارات خجسته


 کتاب زندگی دروغین بزرگ سال ها

کتاب زندگی دروغین بزرگ سال ها

اثر النا فرانته از انتشارات نقش و نگار


 کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (جلد اول)

کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (جلد اول)

اثر آنتونیو ویوالدی از انتشارات نای و نی


 کتاب فریدریش نیچه

کتاب فریدریش نیچه

اثر جیانی واتیمو از انتشارات پرسش


 کتاب کاپیتان

کتاب کاپیتان

اثر پاولو کوندو از انتشارات گلگشت


 کتاب عشق نافرجام

کتاب عشق نافرجام

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش

کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش

اثر مارکو یان سیتی از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


 کتاب مردم شناسی اقوام و مذاهب کردستان

کتاب مردم شناسی اقوام و مذاهب کردستان

اثر جوزپه کامپانیله از انتشارات افکار


 کتاب کارولی

کتاب کارولی

اثر فردیناندو کارولی از انتشارات سرود


 کتاب معاصر چیست؟

کتاب معاصر چیست؟

اثر جورجو آگامبن از انتشارات جغد


 کتاب سرمای طولانی

کتاب سرمای طولانی

اثر میریام مافای از انتشارات دنیای نو


 کتاب رنگ آفتاب پرست

کتاب رنگ آفتاب پرست

اثر آلبرتو بنیولی از انتشارات نیستان


 کتاب آدم برفی مهربان

کتاب آدم برفی مهربان

اثر فرانچسکا استیچ از انتشارات نیستان


 کتاب موش خواب آلود

کتاب موش خواب آلود

اثر مارک ازرا از انتشارات نیستان


 کتاب جغد کوچک ترسو

کتاب جغد کوچک ترسو

اثر مارک ازرا از انتشارات نیستان


 کتاب یک روز جادویی

کتاب یک روز جادویی

اثر بئاتریس آلمانیا از انتشارات مهرسا


 کتاب کارناوال فدریکو فلینی

کتاب کارناوال فدریکو فلینی

اثر مسعود فراستی از انتشارات فرهنگ کاوش


 کتاب جنگل ریشه های هزارتو

کتاب جنگل ریشه های هزارتو

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات هوپا


 کتاب فاشیسم ابدی

کتاب فاشیسم ابدی

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نشر گویا


 کتاب بذرهای جهنمی

کتاب بذرهای جهنمی

اثر الساندرو داونیا از انتشارات نشر مون


 کتاب اقتصاد و مالکیت-دولت و بازار در چین امروز

کتاب اقتصاد و مالکیت-دولت و بازار در چین امروز

اثر ولادیمر جیاچ از انتشارات اشاره


 کتاب تئاتر، انزوا، حرفه و طغیان

کتاب تئاتر، انزوا، حرفه و طغیان

اثر یوجنیو باربا از انتشارات هنوز


 کتاب گروندریسه ی کارل مارکس

کتاب گروندریسه ی کارل مارکس

اثر مارچلو موستو از انتشارات نیکا


 کتاب آدم ها و خفاش ها

کتاب آدم ها و خفاش ها

اثر جورجو آگامبن از انتشارات روزآمد


 کتاب پنج قاره تئاتر

کتاب پنج قاره تئاتر

اثر یوجنیو باربا از انتشارات نیماژ


 کتاب نویسندگان نباید سیاسی باشند

کتاب نویسندگان نباید سیاسی باشند

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نقش جهان


 کتاب لیرشاه

کتاب لیرشاه

اثر ملانیا جی مازکو از انتشارات نگار گران


 کتاب دکتر کوچولو و جانور نترس

کتاب دکتر کوچولو و جانور نترس

اثر سوفی گیلمور از انتشارات مرغابی