بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب معجزه های دیگر

کتاب معجزه های دیگر

اثر ماریولینا ونتزیا از انتشارات کتاب کنج


 کتاب لغت شناسی

کتاب لغت شناسی

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات نیلا


 کتاب سه بار در سپیده دم

کتاب سه بار در سپیده دم

اثر الساندرو باریکو از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب از چشم تا قلب

کتاب از چشم تا قلب

اثر آرماندو میلانی از انتشارات یساولی


 کتاب سازه در معماری

کتاب سازه در معماری

اثر ماریو سالوادوری از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب روز رهایی

کتاب روز رهایی

اثر اینس کانیاتی از انتشارات بیدگل


 کتاب مرغ شهدخوار

کتاب مرغ شهدخوار

اثر ساندرو ورونزی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب سفرنامه پیترو دلا واله

کتاب سفرنامه پیترو دلا واله

اثر پیترو دلاواله از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب سرگذشت جامعه ی سیال

کتاب سرگذشت جامعه ی سیال

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب فلسفه ی پراکسیس

کتاب فلسفه ی پراکسیس

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب تعطیلات با طعم پنیر بو گندو

کتاب تعطیلات با طعم پنیر بو گندو

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات قدیانی


 کتاب اقیانوس

کتاب اقیانوس

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب کیهان

کتاب کیهان

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب چهار فصل

کتاب چهار فصل

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب شجاع

کتاب شجاع

اثر رز مک گاون از انتشارات مرو


 کتاب داستان اضطراب من

کتاب داستان اضطراب من

اثر داریا بینیاردی از انتشارات ققنوس


 کتاب حالا هستم، حالا نیستم

کتاب حالا هستم، حالا نیستم

اثر سیلویا بوراندو از انتشارات دیبایه


 کتاب ژنرال دلا روره

کتاب ژنرال دلا روره

اثر ایندرو مونتانللی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب جنگ دوم جهانی

کتاب جنگ دوم جهانی

اثر فرانکو باندینی از انتشارات نگارستان کتاب


 کتاب تکوین دولت مدرن

کتاب تکوین دولت مدرن

اثر جانفرانکو پوجی از انتشارات آگه


 کتاب مخلوط های سبز

کتاب مخلوط های سبز

اثر فرن گرین از انتشارات بهزاد


 کتاب معجون سبز

کتاب معجون سبز

اثر فرن گرین از انتشارات بهزاد


 کتاب جناب مارتینی

کتاب جناب مارتینی

اثر پیترو گروسی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دختر کوچولو و خوشبختی

کتاب دختر کوچولو و خوشبختی

اثر بئاتریس مسینی از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مذهب زمان من

کتاب مذهب زمان من

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات مازیار


 کتاب قورقوری کوچولو بزرگ می شود!

کتاب قورقوری کوچولو بزرگ می شود!

اثر جولیانو فری از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب گل سرخ با هر نام دیگر

کتاب گل سرخ با هر نام دیگر

اثر اومبرتو اکو از انتشارات اختران


 کتاب هیولاهای دوست داشتنی

کتاب هیولاهای دوست داشتنی

اثر استفانو بنی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب دفترهای زندان

کتاب دفترهای زندان

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب قانون طبیعی

کتاب قانون طبیعی

اثر الکساندر پسرن دانترو از انتشارات پیله


 کتاب نامه های لوتری

کتاب نامه های لوتری

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب باور

کتاب باور

اثر جانی واتیمو از انتشارات پگاه روزگار نو


 کتاب گوچی

کتاب گوچی

اثر پاتریشیا گوچی از انتشارات منوچهری


 کتاب خاله آمریکا

کتاب خاله آمریکا

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات ققنوس


 کتاب کلکسیون شن

کتاب کلکسیون شن

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات هرمس


 کتاب سرگذشت دوبله در ایتالیا

کتاب سرگذشت دوبله در ایتالیا

اثر احمد ژیرافر از انتشارات روزنه کار


 کتاب مامان رباتی

کتاب مامان رباتی

اثر دیوید کالی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب تاریخ زیبایی

کتاب تاریخ زیبایی

اثر اومبرتو اکو از انتشارات فرهنگستان هنر


 کتاب معماری منبع باز

کتاب معماری منبع باز

اثر کارلو راتی از انتشارات وارش


 کتاب طراحی، وقتی همه طراحی می کنند

کتاب طراحی، وقتی همه طراحی می کنند

اثر اتزیو مانزینی از انتشارات وارش


 کتاب برای عشق به میهن

کتاب برای عشق به میهن

اثر مائوریتسیو ویرولی از انتشارات بیدگل


 کتاب طراحی پرتره

کتاب طراحی پرتره

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات یساولی


 کتاب آدام اسمیت در پکن

کتاب آدام اسمیت در پکن

اثر جووانی اریگی از انتشارات اختران


 کتاب برای رفتن به آن دنیا خیلی زود است

کتاب برای رفتن به آن دنیا خیلی زود است

اثر الیزابتا پاسکا از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب عشق در دوران نفرت

کتاب عشق در دوران نفرت

اثر پائولو توردی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب آرمینوتا

کتاب آرمینوتا

اثر دوناتلا دی پیتر آنتونیو از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر از قانون است

کتاب جاهایی در جهان که مهربانی مهم تر از قانون است

اثر کارلو روولی از انتشارات چترنگ


 کتاب خودخواهان

کتاب خودخواهان

اثر فدریگو توتزی از انتشارات افراز


 کتاب داستان ها و افسانه های مردم ایتالیا

کتاب داستان ها و افسانه های مردم ایتالیا

اثر جگموهن چوپرا از انتشارات ذکر


 کتاب فلفل ام الخبائث و پشم

کتاب فلفل ام الخبائث و پشم

اثر کارلوام شیپولا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب برش جنگل

کتاب برش جنگل

اثر کارلو کاسولا از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب مارکو والدو

کتاب مارکو والدو

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات سروش


 کتاب هیدگر و پرسش از بشرانگاری رنسانس

کتاب هیدگر و پرسش از بشرانگاری رنسانس

اثر ارنستو گراسی از انتشارات پرسش


 کتاب داستانک های آلیس

کتاب داستانک های آلیس

اثر جانی رداری از انتشارات سروش


 کتاب ابداع جمهوری مدرن

کتاب ابداع جمهوری مدرن

اثر بیانکاماریا فونتانا از انتشارات شیرازه


 کتاب حمله ای بر دشمن آزادی

کتاب حمله ای بر دشمن آزادی

اثر سیسرون از انتشارات روزگار


 کتاب سفر به سرزمین کوبلای خان

کتاب سفر به سرزمین کوبلای خان

اثر مارکو پولو از انتشارات روزگار


 کتاب گفت و گوی مد و مرگ

کتاب گفت و گوی مد و مرگ

اثر جیاکومو لئوپاردی از انتشارات روزگار


 کتاب سفر به سرزمین مارهای خوش خط و خال و مرواریدها

کتاب سفر به سرزمین مارهای خوش خط و خال و مرواریدها

اثر مارکو پولو از انتشارات سولار


 کتاب یک مشت تمشک

کتاب یک مشت تمشک

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر


 کتاب مرگ در فلورانس

کتاب مرگ در فلورانس

اثر مارکو ویچی از انتشارات شب خیز


 کتاب هر واژه یک بذر است

کتاب هر واژه یک بذر است

اثر سوزانا تامارو از انتشارات نشر گویا


 کتاب سرنوشت در دست کلوتیلد

کتاب سرنوشت در دست کلوتیلد

اثر جووانی گوارسکی از انتشارات نشر گویا


 کتاب آخرین خانه

کتاب آخرین خانه

اثر تیتزیانو اسکارپا از انتشارات نشر گویا


 کتاب فلسفه اطلاعات

کتاب فلسفه اطلاعات

اثر لوچانو فلوریدی از انتشارات علم


 کتاب مقدمه ای بر توسعه مکان محور اقتصاد و سیاست ها

کتاب مقدمه ای بر توسعه مکان محور اقتصاد و سیاست ها

اثر گیلبرتو سرا والی از انتشارات علم


 کتاب مسترو دون جزوالدو

کتاب مسترو دون جزوالدو

اثر جووانی ورگا از انتشارات معیار علم


 کتاب قدرت مهربانی

کتاب قدرت مهربانی

اثر پیرو فروچی از انتشارات دایره


 کتاب آموزش سیستمی

کتاب آموزش سیستمی

اثر دنیلا تریله از انتشارات علم


 کتاب ایتالیایی در 30 روز

کتاب ایتالیایی در 30 روز

اثر بتینا مولر رنتسونی از انتشارات شباهنگ


 کتاب استنلی کوبریک ادیسه در سینما

کتاب استنلی کوبریک ادیسه در سینما

اثر جان پیرو برونتا از انتشارات سناء دل


 کتاب کمدیا دل آرته

کتاب کمدیا دل آرته

اثر جاکومو اورلیا از انتشارات افراز


 کتاب من نمی ترسم

کتاب من نمی ترسم

اثر نیکولو آمانیتی از انتشارات ایهام


 کتاب دختری در مه

کتاب دختری در مه

اثر دوناتو کاریزی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب سه بامداد

کتاب سه بامداد

اثر جانریکو کاروفیلیو از انتشارات نگاه


 کتاب درک پرسپکتیو

کتاب درک پرسپکتیو

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات چاو


 کتاب طراحی و ارتباطات بصری

کتاب طراحی و ارتباطات بصری

اثر برونو موناری از انتشارات سروش


 کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه

کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه

اثر آلساندرا لوراتو از انتشارات فرهامه


 کتاب حمید معصومی نژاد، رم

کتاب حمید معصومی نژاد، رم

اثر آلساندرا مولاس از انتشارات سروش


 کتاب هنر صفوی زند قاجار

کتاب هنر صفوی زند قاجار

اثر جیان روبرتو اسکارچیا از انتشارات مولی


 کتاب اماکن هنری ایران

کتاب اماکن هنری ایران

اثر جیان روبرتو اسکارچیا از انتشارات مولی


 کتاب هنر پارتی و ساسانی

کتاب هنر پارتی و ساسانی

اثر مجموعه ی نویسندگان-ماریو بوسایلی از انتشارات مولی


 کتاب پدر وحشی

کتاب پدر وحشی

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خانه ی درختی

کتاب خانه ی درختی

اثر بیانکا پیتزورنو از انتشارات هیرمند


 کتاب ابر آلودگی

کتاب ابر آلودگی

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب سوداگری در ساخت و ساز

کتاب سوداگری در ساخت و ساز

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب شناختنامه ایتالو کالوینو

کتاب شناختنامه ایتالو کالوینو

اثر علی دهباشی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب دیروزهای ما

کتاب دیروزهای ما

اثر ناتالیا گینزبورگ از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب آقای پالومار

کتاب آقای پالومار

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب جنگ نوین ظهیرالدوله

کتاب جنگ نوین ظهیرالدوله

اثر فرانسیسکو سوریانو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب راز نویسنده

کتاب راز نویسنده

اثر دینو بوتزاتی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب مروارید بنگال

کتاب مروارید بنگال

اثر استیو استیونسون از انتشارات هوپا


 کتاب نفرین فرعون

کتاب نفرین فرعون

اثر استیو استیونسون از انتشارات هوپا


 کتاب چگونه در انتخابات پیروز شویم

کتاب چگونه در انتخابات پیروز شویم

اثر سیسرون از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب چگونه یک کشور را اداره کنیم

کتاب چگونه یک کشور را اداره کنیم

اثر سیسرون از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما

کتاب دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب جاده سن جووانی

کتاب جاده سن جووانی

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات نگاه


 کتاب افسانه های مردم ایتالیا

کتاب افسانه های مردم ایتالیا

اثر آن مک دونل از انتشارات نشر پنجره


 کتاب کلیدواژه های نحو و نظریه های نحوی

کتاب کلیدواژه های نحو و نظریه های نحوی

اثر سیلویا لوراگی از انتشارات نویسه پارسی


 کتاب ما همه چیز می خواهیم

کتاب ما همه چیز می خواهیم

اثر نانی بالسترینی از انتشارات ناهید