بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب تعطیلات با طعم پنیر بو گندو

کتاب تعطیلات با طعم پنیر بو گندو

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات قدیانی


 کتاب اقیانوس

کتاب اقیانوس

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب کیهان

کتاب کیهان

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب چهار فصل

کتاب چهار فصل

اثر ماتئو گاله از انتشارات دیبایه


 کتاب شجاع

کتاب شجاع

اثر رز مک گاون از انتشارات مرو


 کتاب داستان اضطراب من

کتاب داستان اضطراب من

اثر داریا بینیاردی از انتشارات ققنوس


 کتاب حالا هستم، حالا نیستم

کتاب حالا هستم، حالا نیستم

اثر سیلویا بوراندو از انتشارات دیبایه


 کتاب ژنرال دلا روره

کتاب ژنرال دلا روره

اثر ایندرو مونتانللی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب جنگ دوم جهانی

کتاب جنگ دوم جهانی

اثر فرانکو باندینی از انتشارات نگارستان کتاب


 کتاب تکوین دولت مدرن

کتاب تکوین دولت مدرن

اثر جانفرانکو پوجی از انتشارات آگه