بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب شطرنج در برابر آینه

کتاب شطرنج در برابر آینه

اثر ماسیمو بونتمپلی از انتشارات افراز


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 5

کتاب طنزآوران جهان نمایش 5

اثر ادواردو د فیلیپو از انتشارات نشر گویا


 کتاب جان جهان

کتاب جان جهان

اثر سوزانا تامارو از انتشارات هرمس


 کتاب درسهای قرن بیستم

کتاب درسهای قرن بیستم

اثر جیانکارلو بوستی از انتشارات فرزان روز


 کتاب ماه و آتش

کتاب ماه و آتش

اثر چزاره پاوزه از انتشارات گمان


 کتاب گفتگو در سیسیل

کتاب گفتگو در سیسیل

اثر الیو ویتورینی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب ابریشم

کتاب ابریشم

اثر الساندرو باریکو از انتشارات قطره


 کتاب درد سنگ ها

کتاب درد سنگ ها

اثر میلنا آگوس از انتشارات قطره


 کتاب برهنگی ها

کتاب برهنگی ها

اثر جورجو آگامبن از انتشارات شوند


 کتاب نشانگر همه چیزها

کتاب نشانگر همه چیزها

اثر جورجو آگامبن از انتشارات دیبایه