بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب یک سبد سیب حوا

کتاب یک سبد سیب حوا

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات سرزمین اهورایی


 کتاب راز دل لوکا

کتاب راز دل لوکا

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات آزاد مهر


 کتاب دکامرون

کتاب دکامرون

اثر جیووانی بوکاچیو از انتشارات باهم


 کتاب اکبر شاه

کتاب اکبر شاه

اثر نوید کاروچی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

کتاب تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

اثر پائولو روسی از انتشارات کویر


 کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی

کتاب بازاریابی رسانه های اجتماعی

اثر روبرتا میناتسی از انتشارات فوژان


 کتاب آشنایی ‏با تاریخ ‏معماری

کتاب آشنایی ‏با تاریخ ‏معماری

اثر لئوناردو بنه ولو از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی


 کتاب فاجعه اندازه گیری

کتاب فاجعه اندازه گیری

اثر مجموعه ی نویسندگان-پیترو میشیلی از انتشارات فوژان


 کتاب متافیزیک جنگ

کتاب متافیزیک جنگ

اثر یولیوس اوولا از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب نشانه شناسی و فلسفه زبان

کتاب نشانه شناسی و فلسفه زبان

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نگاه