بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب فلسفه چیست؟

کتاب فلسفه چیست؟

اثر جورجو آگامبن از انتشارات نگاه


 کتاب مبانی فرم

کتاب مبانی فرم

اثر بایرس رافائلی از انتشارات کتابکده کسری


 کتاب خاطرات کولینا

کتاب خاطرات کولینا

اثر پیرلوئیجی کولینا از انتشارات خجسته


 کتاب زندگی دروغین بزرگ سال ها

کتاب زندگی دروغین بزرگ سال ها

اثر النا فرانته از انتشارات نقش و نگار


 کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (جلد اول)

کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (جلد اول)

اثر آنتونیو ویوالدی از انتشارات نای و نی


 کتاب فریدریش نیچه

کتاب فریدریش نیچه

اثر جیانی واتیمو از انتشارات پرسش


 کتاب کاپیتان

کتاب کاپیتان

اثر پاولو کوندو از انتشارات گلگشت


 کتاب عشق نافرجام

کتاب عشق نافرجام

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش

کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش

اثر مارکو یان سیتی از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


 کتاب مردم شناسی اقوام و مذاهب کردستان

کتاب مردم شناسی اقوام و مذاهب کردستان

اثر جوزپه کامپانیله از انتشارات افکار