بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب دختر کوچولو و خوشبختی

کتاب دختر کوچولو و خوشبختی

اثر بئاتریس مسینی از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب مذهب زمان من

کتاب مذهب زمان من

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات مازیار


 کتاب قورقوری کوچولو بزرگ می شود!

کتاب قورقوری کوچولو بزرگ می شود!

اثر جولیانو فری از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب گل سرخ با هر نام دیگر

کتاب گل سرخ با هر نام دیگر

اثر اومبرتو اکو از انتشارات اختران


 کتاب هیولاهای دوست داشتنی

کتاب هیولاهای دوست داشتنی

اثر استفانو بنی از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب دفترهای زندان

کتاب دفترهای زندان

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب قانون طبیعی

کتاب قانون طبیعی

اثر الکساندر پسرن دانترو از انتشارات پیله


 کتاب نامه های لوتری

کتاب نامه های لوتری

اثر پیر پائولو پازولینی از انتشارات مانیاهنر‏‫


 کتاب باور

کتاب باور

اثر جانی واتیمو از انتشارات پگاه روزگار نو


 کتاب گوچی

کتاب گوچی

اثر پاتریشیا گوچی از انتشارات منوچهری