بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب رنگ آفتاب پرست

کتاب رنگ آفتاب پرست

اثر آلبرتو بنیولی از انتشارات نیستان


 کتاب آدم برفی مهربان

کتاب آدم برفی مهربان

اثر فرانچسکا استیچ از انتشارات نیستان


 کتاب موش خواب آلود

کتاب موش خواب آلود

اثر مارک ازرا از انتشارات نیستان


 کتاب جغد کوچک ترسو

کتاب جغد کوچک ترسو

اثر مارک ازرا از انتشارات نیستان


 کتاب یک روز جادویی

کتاب یک روز جادویی

اثر بئاتریس آلمانیا از انتشارات مهرسا


 کتاب کارناوال فدریکو فلینی

کتاب کارناوال فدریکو فلینی

اثر مسعود فراستی از انتشارات فرهنگ کاوش


 کتاب جنگل ریشه های هزارتو

کتاب جنگل ریشه های هزارتو

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات هوپا


 کتاب فاشیسم ابدی

کتاب فاشیسم ابدی

اثر اومبرتو اکو از انتشارات نشر گویا


 کتاب بذرهای جهنمی

کتاب بذرهای جهنمی

اثر الساندرو داونیا از انتشارات نشر مون


 کتاب اقتصاد و مالکیت-دولت و بازار در چین امروز

کتاب اقتصاد و مالکیت-دولت و بازار در چین امروز

اثر ولادیمر جیاچ از انتشارات اشاره