بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب بازی

کتاب بازی

اثر دومنیکو استارنونه از انتشارات مهرگان خرد


 کتاب جامع علم کلام

کتاب جامع علم کلام

اثر قدیس توماس آکوئینی از انتشارات ققنوس


 کتاب اجی مجی لاترجی! (معجزه ی تلاش)

کتاب اجی مجی لاترجی! (معجزه ی تلاش)

اثر ماریا لورتا جیرالدو از انتشارات مهرسا


 کتاب کهنسالی

کتاب کهنسالی

اثر نوربرتو بوبیو از انتشارات یار مهربان


 کتاب Find Me

کتاب Find Me

اثر آندره آسیمان از انتشارات Farrar Straus and Giroux


 کتاب پایان مدرنیته

کتاب پایان مدرنیته

اثر جیانی واتیمو از انتشارات پرسش


 کتاب تسلای فلسفه

کتاب تسلای فلسفه

اثر بوئیتیوس از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب امروز به هیچ کاری تن نمی دهم

کتاب امروز به هیچ کاری تن نمی دهم

اثر داریا بینیاردی از انتشارات آفتابکاران


 کتاب هومو ساکر

کتاب هومو ساکر

اثر جورجو آگامبن از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب جنگ داخلی

کتاب جنگ داخلی

اثر جورجو آگامبن از انتشارات فرهنگ نشر نو