بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب درباره ی زیبایی زنان

کتاب درباره ی زیبایی زنان

اثر آنیولو فیرنتزوئولا از انتشارات نشر چشمه


 کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (13تا15ساله)

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (13تا15ساله)

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب برنامه های کامل 1 فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (5تا8 ساله)

کتاب برنامه های کامل 1 فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان (5تا8 ساله)

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند

کتاب وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند

اثر دومینکو لوسوردو از انتشارات اشاره


 کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

کتاب برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان

اثر میرکو مازانتینی از انتشارات حتمی


 کتاب تکنیک های طراحی با مداد، زغال و مرکب

کتاب تکنیک های طراحی با مداد، زغال و مرکب

اثر جیووانی سیواردی از انتشارات یساولی


 کتاب رساله کنترپوآن

کتاب رساله کنترپوآن

اثر لوئیجی کروبینی از انتشارات سوره مهر


 کتاب گاوان و آدمیان

کتاب گاوان و آدمیان

اثر چزاره پاوزه از انتشارات نشر ثالث


 کتاب برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری

کتاب برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری

اثر پیرکارلو پالرمو-داویده پونتزینی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی


 کتاب داستان های تلفنی

کتاب داستان های تلفنی

اثر جانی رداری از انتشارات ذکر