بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب افسانه های دیکتاتور

کتاب افسانه های دیکتاتور

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات نیلا


 کتاب آبی جمیله

کتاب آبی جمیله

اثر ملانیا جی مازکو از انتشارات نیلا


 کتاب زباله زباله

کتاب زباله زباله

اثر فولویو تستا از انتشارات فنی ایران - نردبان


 کتاب یک دنیا حال خوب کنار فنجان قهوه برای دختران نوجوان

کتاب یک دنیا حال خوب کنار فنجان قهوه برای دختران نوجوان

اثر کریستین هلمستتر از انتشارات لیوسا


 کتاب کیمیاگران صحنه

کتاب کیمیاگران صحنه

اثر میرلا شینو از انتشارات قطره


 کتاب فهرست دستنویس های نمایشی مذهبی ایران در کتابخانه واتیکان

کتاب فهرست دستنویس های نمایشی مذهبی ایران در کتابخانه واتیکان

اثر انریکو چرولی از انتشارات نمایش


 کتاب سیندرلا

کتاب سیندرلا

اثر ژولیانا گریگوری از انتشارات آسمان خیال


 کتاب محمد صلاح

کتاب محمد صلاح

اثر مجموعه ی نویسندگان-لوکا کایولی از انتشارات اندیشه کهن پرداز


 کتاب قصه شب و صندلی شکسته

کتاب قصه شب و صندلی شکسته

اثر جورجو سولیری از انتشارات ادبیات نمایشی


 کتاب ایستگاه قطار حومه شهر

کتاب ایستگاه قطار حومه شهر

اثر جورجو سولیری از انتشارات ادبیات نمایشی