بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب ماکاموشی 17

کتاب ماکاموشی 17

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات هوپا


 کتاب تئوری مرمت

کتاب تئوری مرمت

اثر سزاره برندی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب روش آموزش گیتار جاز

کتاب روش آموزش گیتار جاز

اثر ابنه روسی از انتشارات پارت


 کتاب شمشیر پادشاه اسکاتلند

کتاب شمشیر پادشاه اسکاتلند

اثر استیو استیونسون از انتشارات هوپا


 کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی

کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی

اثر مارکو یانیستی از انتشارات راه پرداخت


 کتاب اخلاقیات در فروش

کتاب اخلاقیات در فروش

اثر آلیس الساندری از انتشارات ادیبان روز


 کتاب کسب و کار فین تک

کتاب کسب و کار فین تک

اثر برناردو نیکولتی از انتشارات ادیبان روز


 کتاب مصاحبه با فدریکو فلینی

کتاب مصاحبه با فدریکو فلینی

اثر کاستانتزو کاستانتینی از انتشارات فرزان روز


 کتاب طوفان در مرداب

کتاب طوفان در مرداب

اثر لئوناردو شاشا از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب هلگولند

کتاب هلگولند

اثر کارلو روولی از انتشارات چترنگ