کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم

اثر آندره پیرلو از انتشارات گلگشت - مترجم: ماشااله صفری-بهترین کتاب های ایتالیایی

زندگی‌نامه‌ی جذاب آندره پیرلو با قلم و لحن طنز‌آمیز و پرطعنه‌ی او، این کتاب را به یکی از بهترین زندگی‌نامه‌های ورزشی مبدل کرده است. کتابی که در آن با ابعادی جدید از ستاره‌ی ایتالیایی آشنا می‌شوید.


خرید کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم
جستجوی کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم در گودریدز

معرفی کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم


 کتاب تازه عروس
 کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری
 کتاب همه کاره و هیچ کاره
 کتاب وسایل بی هدف
 کتاب در جستجوی شاهزاده کوچک
 کتاب درسهای قرن بیستم