کتاب زمان زود پیر می شود

اثر آنتونیو تابوکی از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: فرزانه کریمی-بهترین کتاب های ایتالیایی

؛... لحظه‌ای به زمان و به اینکه تاکنون چگونه گذشته است فکر کرد اما فقط یک لحظه، زیرا دوباره چشم‌انداز آن دشت زردرنگ که از کاه کوتاهی پوشیده شده بود و به سختی می‌شد روی آن راه رفت دل و دیده‌اش را تسخیر کرد. "زمان زود پیر می‌شود" مجموعه نه داستان کوتاه از آنتونیو تابوکی است. داستان‌هایی با شخصیت‌پردازی‌هایی متفاوت که گویای خلاقیت ادبی نویسنده هستند. تابوکی داستان کوتاه را رمان تنبل‌ها می‌نامد. به عقیده او داستان کوتاه امکان خلق داستان‌های بیشتری را به نویسنده می‌دهد و از شکل "استبدادی" رمان دور است. داستان کوتاه راه‌حل پیش پای خواننده نمی‌گذارد بلکه سوال مطرح می‌کند. از جوایز ادبی بسیاری که تابوکی دریافت کرده است می‌توان به جایزه آریستون(یونان)، جایزه هانس اریش نوساک (آلمان)، اشتات پرایس (اتریش)، ایدالگو (اسپانیا) و جایزه‌ی سالنتو (ایتالیا) اشاره داشت؛


خرید کتاب زمان زود پیر می شود
جستجوی کتاب زمان زود پیر می شود در گودریدز

معرفی کتاب زمان زود پیر می شود از نگاه کاربران
Il mio primo libro di Tabucchi. Ho scoperto una scrittura elegante ed uno stile scorrevole. Peccato che non tutti i nove racconti contenuti nella raccolta mi siano piaciuti. Ce ne sono alcuni davvero belli, con una vena di malinconia (mi viene da pensare alla “saudade” portoghese) soffusa, come “Yo me enamoré del aire”, ambientato in una Lisbona mai nominata ma chiaramente identificabile, oppure “Clof, clop, cloffete, cloppete”, che racconta un momento tragico: mentre il protagonista assiste una persona cara che sta morendo, sottoposta alla morfina che a gocce lente penetra nel suo corpo, si verifica in lui un uguale fenomeno, i ricordi dell’infanzia si fanno vividi, si placano le sofferenze del passato, e “il tempo si accartoccia”.
Altri racconti non mi hanno coinvolta particolarmente, come il primo racconto, “il cerchio”, che mi è sembrato affrettato e confuso, come l’ultimo, “controtempo”.
In tutti il tema di fondo è lo scorrere inesorabile del tempo, la memoria del passato in cui si guarda per fare un bilancio della propria esistenza; anche per questo la malinconia, come dicevo sopra, è lo sfondo impalpabile ed onnipresente in ogni storia, la cui lettura lascia addosso un leggero ma avvolgente velo di tristezza.مشاهده لینک اصلی
Poesia. I 9 racconti di questa raccolta sono permeati di poesia, la poesia di un uomo, uno scrittore come Tabucchi.
Sonor acconti che hanno come tematica il tempo. Tutti i personaggi di questo luogo combattono contro il tempo, il tempo delle illusioni, il tempo passato, il tempo presente, il tempo scandagliato in tutti i suoi attimi e momenti.
Il tempo, un nostro amico, un nostro alleato, il tempo prezioso, questo sconosciuto che gioca con noi e contro di noi.

مشاهده لینک اصلی
Italian writer Antonio Tabucchi was a professor of Portuguese literature at the University of Siena and spent six months of each year in Portugal as well as translating Portuguese writers into Italian. So familiar with the Portuguese language he wrote “Requiem: A Hallucination” (Requiem, uma Alucinacao”, 1991) in it.

It is said that he travelled around Europe in the footsteps of his favourite literary characters and in Paris he found the poem “Tabacaria” (“The Tobacco Shop”, 1928) by the Portuguese Fernando Pessoa, where his love of Portugal was defined.

In Archipelago Book’s latest publication, “Time Ages In A Hurry” Tabucchi explores memory, a raft of different European destinations and of course the passing of time. In this collection there are nine short stories and running to only 140 pages, it is not a challenging read, although an extremely rewarding one.

Our collections begins with “The Circle” where a family reunion is underway to remember the passing of one member ten years earlier. Although our female centre of the story has been married for fifteen years she is childless and being in her late thirties, this is frowned upon:

For my full review go to http://messybooker.blogspot.com.au/

مشاهده لینک اصلی
Per un libro di racconti (ho già scritto che non amo i racconti?) il giudizio non può che essere una media (non matematica, sentimentale) del giudizio sui singoli racconti. E allora credo che @Il [email protected] valga da solo la spesa del libro. Altri li ho meno apprezzati, @[email protected] è quasi didascalico, il rapporto tra luomo e la bambina non funziona, stretto in cosi poche pagine, mentre, nella mia personale classifica un altro campione è @[email protected] Complessivamente un bel libro, una galleria di personaggi soli, ma in lotta per dare un senso alla propria (nostra?) vita.

مشاهده لینک اصلی
Tiden åldras fort: 9 berättelser.

I really only liked one of the stories here, the one about a girl and a man on the sea-side interpreting the clouds.
The rest of these sorties felt unfocused, repetitive and vague. I guess I just wasnt in the mood for the melancholy.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زمان زود پیر می شود


 کتاب روزی که رهایم کردی
 کتاب شوخی های کیهانی
 کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه
 کتاب افسانه های دگردیسی
 کتاب دروغگو
 کتاب مرحوم ماتیا پاسکال