کتاب راز مرد گوشه گیر

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات ققنوس - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین کتاب های ایتالیایی

مرد گریخته است. زن نیز گریخته است. یکی از دیگری و یکی با دیگری.
مرد در زن و همسر پیشینش، شباهتی نمی‌یابد؛ اما زن مردد است: این مرد چون همسرش می‌نماید.
خلوت عظیم در هم می‌شکند و درکی متقابل آغاز می‌شود. مرد قابلیت حیرت‌انگیزش در همراهی با عذاب را تصویر می‌کند و زن نه از میان گفته‌هایش که از میان ناگفته‌هایش بازشناخته می‌شود.
در آثار دلددا زن اگرچه رنجیده و رنجدیده است اما توان عصیان دارد. و درک راز مرد گوشه‌گیر، پشتوانه‌ی این عصیان است، برای ماندن یا رفتن.


خرید کتاب راز مرد گوشه گیر
جستجوی کتاب راز مرد گوشه گیر در گودریدز

معرفی کتاب راز مرد گوشه گیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راز مرد گوشه گیر


 کتاب آنالنا
 کتاب هفت دقیقه
 کتاب درخت تلخ
 کتاب مورچه آرژانتینی
 کتاب زمانی که باقی می ماند
 کتاب ماکاموشی، معمای موشالیزا