کتاب حال و روز دموکراسی

اثر جورجو آگامبن از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مجتبی گل محمدی-بهترین کتاب های ایتالیایی

اژه «دموکراسی» از جمله مفاهیم فراگیر، بدیهی و درعین‌حال بغرنج و چند وجهی است. با این وجود در دنیایی که ما به سر می‌بریم کم و بیش ارزشی مثبت تلقی می­شود و این روزها به ظاهر اتفاق نظر بسیار گسترده‌ای پدید آورده است.

مقالات این کتاب پاسخ هشت اندیشمند چپ­گرای معاصر است به این پرسش که «آیا دموکرات نامیدن خود، معنایی دارد و شما این کلمه را چگونه تفسیر می‌کنید؟» پاسخ‌هایی که خواهیم خواند از یکدیگر واگرا هستند و گاهی همدیگر را نقض می‌کنند. بنابراین این کتاب هیچ تعریف معیاری از دموکراسی، و همچنین راهنمایی برای دموکرات­ها فراهم نمی‌کند و به هیچ خط فکری رأی موافق یا مخالف نمی‌هد.

«جورجو آگامبن» فیلسوف و نویسنده ایتالیایی، آغازگر مواجهه با پرسش اصلی این کتاب است. به زعم او، ما امروزه شاهد برتری غالب حکومت و اقتصاد بر هر چیزی هستیم که بتوان آن را حاکمیت مردم نامید. اصطلاحی که اکنون دیگر از هر معنایی تهی شده است.

دیگر فیلسوف نامداری که نظریات و مقالاتش در این کتاب مورد توجه قرار گرفته «آلن بدیو» فرانسوی است. او بر این باور است که دموکراسی، نشان غالب جامعه سیاسی معاصر باقی خواهد ماند. اما تنها راه بیرون کشیدن حقیقت از دل جهان امروز، زدودن هاله کلمه دموکراسی و تن دادن به خطر دموکرات نبودن است.

http://sarbook.com/product/347090


خرید کتاب حال و روز دموکراسی
جستجوی کتاب حال و روز دموکراسی در گودریدز

معرفی کتاب حال و روز دموکراسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حال و روز دموکراسی


 کتاب شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
 کتاب موضوع جدی نیست
 کتاب آونگ فوکو
 کتاب دنیای کوچک دن کامیلو
 کتاب فلسفه سیاسی ماکیاولی
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز (۲ جلدی)