کتاب انزجار

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهیدی-بهترین کتاب های ایتالیایی

موراویا در این داستان، برداشت جدیدی از ماجرای اودیسه، اثر جاودانی هومر شاعر حماسه سرای یونان باستان دارد و تعبیر و تفسیری از آن را از دریچه فلسفه بدبینانه خود در زندگی قهرمانانش پیاده می‌کند. قهرمانانی که حتی شرافت و شهامت مردمان روزگار قدیم را ندارند که با خون، لکه ننگ را از دامن خود بزدایند؛


خرید کتاب انزجار
جستجوی کتاب انزجار در گودریدز

معرفی کتاب انزجار از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انزجار


 کتاب ماجرای یک پیشوای شهید
 کتاب یک عالم با شما حرف دارم
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب سفر به دوزخ
 کتاب قارچ ها در شهر
 کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه