بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب عشق پر آزار

کتاب عشق پر آزار

اثر النا فرانته از انتشارات نشر نون


 کتاب کارگردانی و دراماتورژی

کتاب کارگردانی و دراماتورژی

اثر یوجنیو باربا از انتشارات بان


 کتاب جادوگر بیکار

کتاب جادوگر بیکار

اثر جانی رداری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب مدارا و مدنیت

کتاب مدارا و مدنیت

اثر آرش نراقی از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب فسقلی خوب نگاه کن 1

کتاب فسقلی خوب نگاه کن 1

اثر آن واند راسن از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب زندگی قیصرها

کتاب زندگی قیصرها

اثر سوئتونیوس از انتشارات کتاب سده


 کتاب سلام، من صفر هستم

کتاب سلام، من صفر هستم

اثر لوکا نوولی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب مطالعات شیعه شناسی در ایتالیا

کتاب مطالعات شیعه شناسی در ایتالیا

اثر بیانکا ماریا اسکارچا از انتشارات آرما


 کتاب درختها

کتاب درختها

اثر برونو موناری از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب مسی

کتاب مسی

اثر لوکا کایولی از انتشارات منوچهری