بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی

کتاب ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی

اثر الیزا سرافینلی از انتشارات سوره مهر


 کتاب جینی، قورباغه خوبی باش!

کتاب جینی، قورباغه خوبی باش!

اثر ویلما کاستتی از انتشارات اختران


 کتاب سفر

کتاب سفر

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات کتاب پنجره‏‫


 کتاب دفترچه ممنوع

کتاب دفترچه ممنوع

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب بیماری خانواده میم

کتاب بیماری خانواده میم

اثر فائوستو پاراویدینو از انتشارات نشر چلچله


 کتاب شهریار منجی

کتاب شهریار منجی

اثر مائوریتسیو ویرولی از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب شیری در پاریس

کتاب شیری در پاریس

اثر بئاتریس آلمانیا از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب متفکران بزرگ زیبایی شناسی

کتاب متفکران بزرگ زیبایی شناسی

اثر الساندرو جوانلی از انتشارات لگا


 کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

اثر اومبرتو اکو از انتشارات علمی و فرهنگی


 کتاب فهم نشانه شناسی رسانه ها

کتاب فهم نشانه شناسی رسانه ها

اثر مارسل دانسی از انتشارات علمی و فرهنگی