بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب قصرهای خشم

کتاب قصرهای خشم

اثر الساندرو باریکو از انتشارات مروارید


 کتاب تفکرات مارکوس ارلیوس

کتاب تفکرات مارکوس ارلیوس

اثر مارکوس اورلیوس از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب رسم زن داری و بیمار قلابی

کتاب رسم زن داری و بیمار قلابی

اثر کارلو گولدونی از انتشارات قطره


 کتاب بادبزن

کتاب بادبزن

اثر کارلو گولدونی از انتشارات افراز


 کتاب قهوه خانه

کتاب قهوه خانه

اثر کارلو گولدونی از انتشارات افراز


 کتاب ارباب

کتاب ارباب

اثر کارلو گولدونی از انتشارات افراز


 کتاب آهن، پتاسیم، نیکل

کتاب آهن، پتاسیم، نیکل

اثر پریمو لوی از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب داستان های ماقبل تاریخ

کتاب داستان های ماقبل تاریخ

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات نیلوفر


 کتاب دو داستان

کتاب دو داستان

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات نیلا


 کتاب کلمه ی مادر

کتاب کلمه ی مادر

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات نیلا