بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم؟

کتاب چگونه با ماهی قزل آلا سفر کنیم؟

اثر اومبرتو اکو از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب وانیل و شکلات

کتاب وانیل و شکلات

اثر ازووا کاساتی مودینیانی از انتشارات البرز


 کتاب غذاهای خیابانی

کتاب غذاهای خیابانی

اثر چینستیا ترنکی از انتشارات فرین


 کتاب هفت دقیقه

کتاب هفت دقیقه

اثر استفانو ماسینی از انتشارات عنوان


 کتاب و… واتیکان زن را آفرید

کتاب و… واتیکان زن را آفرید

اثر میکلا مورجیا از انتشارات شیرازه


 کتاب ولگردها

کتاب ولگردها

اثر فدریکو فلینی از انتشارات مروارید


 کتاب تام و جری

کتاب تام و جری

اثر انتشارات پانینی بوک از انتشارات سایه گستر


 کتاب منشا همه چیز در 100 صفحه

کتاب منشا همه چیز در 100 صفحه

اثر دیوید برکوویچی از انتشارات فارابی


 کتاب روی دیگر حقیقت

کتاب روی دیگر حقیقت

اثر کارلو روولی از انتشارات چترنگ


 کتاب ماکاموشی،کریسمس مبارک،جرونیمو!

کتاب ماکاموشی،کریسمس مبارک،جرونیمو!

اثر جرونیمو استیلتن از انتشارات هوپا