بهترین کتاب های ایتالیایی

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های ایتالیایی و ادبیات ایتالیا
 کتاب مرد بی اسلحه

کتاب مرد بی اسلحه

اثر جیان دومنیکو پیکو از انتشارات امیرکبیر


 کتاب مجموعه قصه های تصویری شاید باور نکنید!(5جلدی)

کتاب مجموعه قصه های تصویری شاید باور نکنید!(5جلدی)

اثر دیوید کالی از انتشارات افق


 کتاب Her Husband

کتاب Her Husband

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات کاج بوک


 کتاب Forbidden Notebook

کتاب Forbidden Notebook

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات کاج بوک


 کتاب نامه های زندان 2

کتاب نامه های زندان 2

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات نشر نی


 کتاب حال خوب

کتاب حال خوب

اثر جان آروایی از انتشارات برکه آبی


 کتاب پوزولی

کتاب پوزولی

اثر اتوره پوتسولی از انتشارات سرود


 کتاب رنگ سحرآمیز

کتاب رنگ سحرآمیز

اثر پریمو لوی از انتشارات قدیانی


 کتاب گردن بند ملکه

کتاب گردن بند ملکه

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات قدیانی


 کتاب باجه ی تلفن میان دو دنیا

کتاب باجه ی تلفن میان دو دنیا

اثر لائورا ایمای مسینا از انتشارات نشر گویا