کتاب یک دسته گل بنفشه

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات ققنوس - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین کتاب های ایتالیایی

کتاب‌ مشتمل‌ بر ۲۱ داستان‌ کوتاه‌ است‌. داستان‌ یک‌ دسته‌ گل‌ بنفشه‌ روایت‌ عشقی‌ ناتمام‌ است‌. عشق‌ معلم‌ به‌ شاگرد. دانا معلم‌ پیانو بود. آن‌ روز صبح‌ قبل‌ از آن‌که‌ برای‌ تدریس‌ از خانه‌ خارج‌ شود یادداشت‌ آندرآ را دریافت‌ کرده‌ بود. فقط‌ چند قطره‌ اشک‌ ریخته‌ بود. چون‌ مثل‌ همیشه‌ باید سر وقت‌ سر درس‌ خود حاضر می‌شد ولو می‌بایستی‌ آرام‌ باشد. معلم‌ هرگز حق‌ ندارد عصبی‌ باشد.


خرید کتاب یک دسته گل بنفشه
جستجوی کتاب یک دسته گل بنفشه در گودریدز

معرفی کتاب یک دسته گل بنفشه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یک دسته گل بنفشه


 کتاب دم در خروجی
 کتاب حال و روز دموکراسی
 کتاب شهر و خانه
 کتاب شوهرم
 کتاب انه اید
 کتاب گفتارها