کتاب پیلاطس و عیسی و سه متن کوتاه دیگر

اثر جورجو آگامبن از انتشارات گمان - مترجم: کیوان طهماسبیان-بهترین کتاب های ایتالیایی

در این‌جا در واقع دو حکم و دو پادشاهی در مقابل هم می‌ایستند بی‌آنکه بتوانند به نتیجه برسند. ابداً روشن نیست چه کسی بر چه کسی حکم می‌کند، آیا حاکمیست که به‌صورت حقوقی صاحب قدرت زمینی شده است یا آن شخصی است که با سرکوفت حاکم شده و سلطنتی را نمایندگی می‌کند که از این جهان نیست. این نیز ممکن است که از این‌دو‌ هیچ یک حقیقتاً حکمی صادر نکند.
آنکه بی‌تصمیم است ـ پیلاطس ـ به تصمیم گرفتن خود ادامه می‌دهد آنکه مصمم است ـ عیسی ـ تصمیمی برای گرفتن ندارد.


خرید کتاب پیلاطس و عیسی و سه متن کوتاه دیگر
جستجوی کتاب پیلاطس و عیسی و سه متن کوتاه دیگر در گودریدز

معرفی کتاب پیلاطس و عیسی و سه متن کوتاه دیگر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پیلاطس و عیسی و سه متن کوتاه دیگر


 کتاب بیوه زیرک
 کتاب در عین حال
 کتاب یک عالم با شما حرف دارم
 کتاب درد سنگ ها
 کتاب دکامرون
 کتاب بادبزن کاغذی