کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم

اثر اومبرتو اکو از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: مرضیه مهرابی-بهترین کتاب های ایتالیایی

Extrait de la quatrième de couverture :

"Il était presque scandaleux que le public francophone ne puisse lire celle de ses contributions à la sémiotique qui fait le mieux le point sur cette discipline : Le Signe, livre qui connaît une carrière brillante en italien et en américain.

Cet ouvrage bref et dense, les Editions Labor loffrent aujourdhui à un public nouveau, dans une adaptation de Jean-Mare Klinkenberg. Il entend mener une synthèse des différentes théories sur le signe. Mais il est dune lecture passionnante. Partant de questions simples et pratiques - quest-ce quun signe ? - il serre progressivement de près quelques problèmes fondamentaux du savoir contemporain. En décrivant lunivers de la culture comme un vaste système de systèmes de signes, il nous en fait comprendre les puissances et les fragilités, les lourdeurs et les dynamismes".


خرید کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم
جستجوی کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم در گودریدز

معرفی کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم


 کتاب کلاغ آخر از همه می رسد
 کتاب فرهنگ کوچک هنرپیشه
 کتاب آری
 کتاب جان جهان
 کتاب یکی بود که خودش نبود
 کتاب خاکستر