کتاب نان و شراب

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر - مترجم: محمد قاضی-بهترین کتاب های ایتالیایی

سیلونه بازگشت غیرقانونی پیترواسپینای مهاجر را به ایتالیا ترسیم می‌کند که برای بهتر مخفی کردن خود به لباس کشیشی درآمده و نام دون پائولو را برای خود برگزیده است. پیترو، به علت بیماری، به زودی شهر رم را ترک می‌گوید


خرید کتاب نان و شراب
جستجوی کتاب نان و شراب در گودریدز

معرفی کتاب نان و شراب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نان و شراب


 کتاب شوهرم
 کتاب آونگ فوکو
 کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده
 کتاب دن کامیلو و پسر ناخلف
 کتاب مرحوم ماتیا پاسکال
 کتاب تورگنیف خوانی