کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات دارینوش - مترجم: یغما گلرویی-بهترین کتاب های ایتالیایی

کتاب رویاتی است از مصائب و مشکلات و دغدغه های نویسنده به عنوان یک زن، و به عنوان یک انسان، که در قالب شکواییه ای مفصل به فرزند خود پیش از تولدش ایراد شده است.


خرید کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
جستجوی کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد در گودریدز

معرفی کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد از نگاه کاربران
کتاب رو با ترجمه عباس زارعی از نشر آموت خوندم که فکر می کنم از ترجمه پر اعراب یغما گلرویی بهتر باشه. ترجمه گلرویی رو نخوندم ولی ظاهرش رو اصلا نپسندیدم.
داستان به شیوه تک گویی درونی مستقیم بیان میشه و باعث شد حس کنم شخصیت زن داستان خود اوریانا فالاچی هست و آنچه که نوشته بر گرفته از تجربیات شخصیه که با افکار و اعتقاداتش درباره مسائل مختلف مثل زندگی، عشق، آزادی و .... ادغام شده.
نمی تونم بگم کاملا با فالاچی موافقم ولی جسارت و شجاعت چنین اظهار نظری در سال 1975 و به عنوان یک نویسنده و خبرنگار زن قابل تحسینه و البته نظری که حالا و در سن بیست و چند سالگی درباره این مسائل دارم مطمئنم با نظر پنج سال یا ده سال بعدم متفاوته.
فکر می کنم «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» کتابیه که در شرایط مختلف باید بخونم تا نظری قاطع در موردش بدم.
با توجه به حجم کمش به همه مخصوصا خانم ها پیشنهاد می کنم حدداقل یک بار این کتاب رو بخونن.

مشاهده لینک اصلی
قلم نویسنده عالی بود. صراحت بیان قهرمان داستان ستودنی و دیدگاه واقع گرایانه اش تحسین بر انگیز بود. از خواندن این کتاب، خیلی زیاد، لذت بردم. هرچند در برخی موارد، بهیچوجه با قهرمان داستان، هم عقیده نبودم.

مشاهده لینک اصلی
با تشکر RachelBellissimo. من هیچ حرفی ندارم من هنوز گریه میکنم، فکر میکنم در مورد کتاب. برای خواندن قطعات، برای درک بهتر. همه ما می دانیم که این کتاب در مورد سقط جنین صحبت می کند. و حتی اگر من آن را می دانستم، انتظار نداشتم که آنقدر شدید باشد. اجازه دهید هر کلمه به قلب و روح من وارد شود Fallaci بسیار خوب است. او توانست همه چیز را احساس و درک کند. قضاوت آسان است، احضار کردن احکام. دشوار است که هر روز با آگاهی از انتخاب های انجام شده زندگی کنید. این اولین کتابی بود که من خواندن آن را نوشتم، و آن نخواهد بود. من فقط تعجب می کنم که چرا منتظر بود تا آن را بخوانم. شاید من آماده نباشم با واقعیت سخت، به عنوان یک رویاپرداز، و با این واقعیت که متاسفانه هر روز آن را زندگی می کنم، آماده نیستم. اما خوب است که از زمان به زمان سوال خود را. فقط در این راه می توان یک رشد کرد و قادر به رو به رو شدن با واقعیت باشد.

مشاهده لینک اصلی
A | ®à | ¾à | ¤à§ƒà | ¤à§ A | ¬ ای | A | ¿à§Ÿà§ ‡ ‡ A | A | ¾ A | ªà§œà§  |\u003e A |  ¿| ªà§ A ° à | ¾à§Ÿ A | A | ¬A | ‡ ‰ A | šà§  |  |\u003e § A | ¬A | A | ¿A | ¤ † A | ¬A A | ৠسایت § ‡ ° à | ¬A | ¹à | ¿A | ƒà | ªà§  |  |  | ° • A | ¾à | ¶، A | ৠA | ¤à | ¿€  | ¬A | ¾ A | A |، A | ¶à§Ÿà§ ‡ ° à | ¯à§  |  |  |  | ‡ ‡ ° à | A | ¾à | ¤à§  |  | ¾à§Ÿ A • § \u003câ | ¸à§  |  |  | A | ¾à | ¨ ¥ ¥ §  | ¤à§ A | ¾à | • ‡ ‡   | ªà | ¾à | درجه § ¥ ¤ ‡ A | A | ¾à  |  |  | ... • | OEA | ¨ -A | -A | ¤à | ¾à | ¨à§ A-A | ¤à | ¿A | • یک | ®à | ¾à§Ÿà§ ‡ °  |  |  |  | A | ¶à | ¿A | ¶à§ A | YA | ¿• • § ¥ ‡ A | ªà§ƒà | A | ¿A | ¬à§ €  | A | ¤à§ ‡ † ° à | A | ¾à | A | A | ¿à || ৠA | §à | ¾à | ¨à§ A | ¤à§ ‡ ° à |  ªà§ |  | ‡\u003e ‡ A | ¨à§ A ° à | YA | ¾à | A | ¾à | ªà§ \u003cড়ৠA A | ªà§ ‡ ‡ ‡ A | ²à | ¾à | ® A | ¹à | ¾à | ¤ A | ¬A | ¾à§œà | ¿à§Ÿà§ به || A | ¾à | \"-A | به ¥ ¤ A | ªà§œà§ A | ®à | ¨à§ ‡ ‡ ‡ A | ¹à§Ÿà§  |\u003e § ‡  | ... یک | ¨à§ A | ¬A | ¾à ||  |  | ° § † \u003câ | A | ¾à | ²à§ \u003câ | ¹à | ¤à§ A | ªà | ¾à | ‡ ° à | ¤à§ \u003c،  | ‡ A | ¤à | ¾à | ²à§ € য় A | A | ¾ A | ¹à | ²à§ ‡  | \" | ‡ § ‡ ° à |، A | A | OEA | ¿A | ¬  | A | YA | ¿A | ªà§œà | ¾à | ° ‡ ‡ A | šà§  |  |\u003e A | ¾  |  | ° ‡ A | ²à§ \u003cیک ¤ ¥

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را بسیار توصیه می کنم، من آن را دوست داشتم. این مربوط به سقط جنین، عشق و خانواده است که به طور کاملا درست و خلع سلاح نوشته شده است. نویسنده متوجه می شود که باردار است و نامه ای را که به کودکش هشدار می دهد در مورد ناعادلانه بودن دنیای کودک نوشت. این یک خواندن کوتاه و زیبا است و نقطه نظرات مختلف و واقعی را به ارمغان می آورد. من شخصا فکر می کنم که در مورد این موضوعات صحبت نمی کند، حتی اگر آنها خیلی سخت تر از دیگران باشند. این کتاب به آگاهی از انتخاب یک زن برای قطع شدن کمک می کند. در حالی که موضوع هرج و مرج است، ادبیات Orianas فقط در هر زمان من را کشیده است. من عاشق صادق و مستقیم او هستم.

مشاهده لینک اصلی
Î £ من \"من íšŒì ±\" من ± من \"من · من، من ± λ ¬ìŠ¤ì- \"دوم polvihousut ίσκÎμÏ\" من ± من \"من من من IOE ¬ σÎ- μιΠ± ± μική € کنم من · من \"من · ογικÎÏ ... Î¼Î¿ÏƒÏ من من Î ± Ï € Î ± من\" من \"من» ήγÎμι Î »من νο σÎ- € ها. Î ± Ï € IOE Î¸ÏŽÎ½Ï \"من ± من، من ± ξÎμκΠ± Î ± Ï Î¯ÏƒÎμι من ...\" Î ± Î ± ισθήμΠ± من \"من ± من\" Î ± من \"من ± γÎννΠ· من\" من € Î ± Î'άκΠمن \"من · من، من ± Ï Î³ÎμμάÏ\" من · من \"ÏÎμιÏ، این است که من ±\" ν Î¸Î¬Î½Î Ï ± \"من\" من ... من \"من من من € οίο € من\" ή فراتر از \"من من من € Î ± ιξÎμ II I ¿، این است که من ± Î »¬ìŠ¤ì-\" II † Î ± Ï € Î ± σίζÎμι Î ± من \"من ... من άÏÎμι ΜΠΠι XtremBet.com κΠ± است که من ± Ï € Î من \"من Î ± من ... من\" من · من \"من · من، من € οιό μιΠ† Î ± من\" من ± \"ή Î'Î Î. Î'Ï ± Î »من · θινή من\" من Î ± οΠ± E \"Î ± من\" من ± Î Î¤ÏŒÏ € Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï · Î ± من، من ... ν »Î¿Î½Î¹ÏƒÏ\" ή.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد


 کتاب داریو فو
 کتاب هیچ یک از آنها باز نمی گردد
 کتاب قصه ها و افسانه ها
 کتاب من که حرفی ندارم
 کتاب مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا
 کتاب خاطره ای از دو دوشنبه