کتاب من که حرفی ندارم

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: رضا قیصریه-بهترین کتاب های ایتالیایی

All of the stories are set in Rome or its surroundings after World War II and focus on the common people of Rome (Roma popolana).[1] The characters in these stories tend to be the unemployed, ex-convicts, waiters, drivers, con artists, thieves and petty criminals, the average man (or woman) and the lower classes aspiring to climb out of poverty. All the stories are told in the first person with the narrator often unnamed, although details are usually furnished to provide a clue to the narrators identity, such as their occupation, motivations and social status.


خرید کتاب من که حرفی ندارم
جستجوی کتاب من که حرفی ندارم در گودریدز

معرفی کتاب من که حرفی ندارم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب من که حرفی ندارم


 کتاب یک روز ناظر انتخاباتی
 کتاب یک عالم با شما حرف دارم
 کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت
 کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
 کتاب دزد و داستان های دیگر
 کتاب خاطره ای از دو دوشنبه