کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست

اثر داریو فو از انتشارات کیان افراز - مترجم: جمشید کاویانی-بهترین کتاب های ایتالیایی

مرگ ناگهانی یک آنارشیست، بازیگری است که توسط نمایشنامه نویس ایتالیایی و فعال دار چوپان Dario Fo انجام شده است. در کلاسیک تئاتر قرن بیستم، در بیش از چهل کشور در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. در دو سال اول تولید آن، بیش از نیمی از میلیون نفر دیده شده بود که داروسازی فصلی بحث برانگیز، مرگ اتفاقی یک آنارشیست بود. از آن زمان تا کنون در سراسر جهان اجرا شده است و به طور گسترده ای به عنوان یک کلاسیک از نمایشنامه مدرن شناخته شده است. طنز تیز و خنده دار در مورد فساد سیاسی، این مورد مربوط به یک کارگران راه آهن آنارشیست است که در سال 1969، به دلیل مرگ وی از یک مرکز پلیس پلیس، به مرگ او رسیده است.


خرید کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست
جستجوی کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست در گودریدز

معرفی کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست از نگاه کاربران
شروع بی‌نظیر و ماندگار در پرده‌ی اول و سقوط تدریجی غیر قابل تحمل در پرده‌ی دوم
.

مشاهده لینک اصلی

در شروعِ نمایشنامه، عده ای در بیرون از ساختمان قرارگاه مرکزی پلیس، تظاهراتی به راه انداخته اند. راه پیمایی در اعتراض به خودکشی یک آنارشیست که خودش را از پنجره ساختمان پلیس به خیابان انداخته است. همزمان بازرس از یک متهم بازجویی می کند. و این هم شرح گفت و گویشان (با کمی تغییر در متن)
بازرس : از پرونده ات معلومه اولین بار نیست که به جرم تغییر قیافه دادن دستگیر می شی.
متهم : شما خودتون می دونین که مزر بین حقیقت و مجاز چقدر شکننده و ناپایدار است، جناب بازرس.
بازرس : با این دفعه جمعا می شه دوازده بار. در دفاع از خودت چی می تونی بگی؟
متهم : درسته دوازده بار دستگیر شدم ولی لطفا توجه داشته باشین که هیچ وقت محکوم نشدم. پرونده ام پاکه.
بازرس : بهت تضمین می دم که این دفه خرابش کنیم. کیفرخواست نشون می ده که تو خودت رو به جای روانپزشکی که پروفسور دانشگاه پادووا بوده جا زده ای. نمی دونی که ادعای داشتن مدرک جعلی می تونه تو رو روونه ی زندون کنه؟
متهم : یه آدم عاقل رو ... آره، ولی من رو نه. گواهی پزشک دارم که دیوونه ام. شونزده بار بستری شده ام و همیشه به یه دلیل واحد. هیسترومانیا که از کلمه لاتین هیسترونز میاد و به معنای بازیگره. می دونین، من نمی تونم از نقش بازی کردن دست بردارم.
...
بازرس : اینجا نوشته شده که تو برا ویزیت یه بیمار، صدهزار لیر از او گرفته ای.
متهم : این حق ویزیت یه روانپزشک معروفه ... کسی که شونزده سال درس خونده.
بازرس : بعله، ولی مگه تو اصلا درس خوندی؟
متهم : بله. من دوازده سال در شونزده موسسه مختلف روانی درس خونده ام. هزاران دیوونه مثل خودم رو هر روز معاینه کرده ام. پرونده ها رو نگاه کنین، خودتون می بینین تشخیص من در مورد اون بیماری که برام کیفر خواست صادر کردین، کاملا درست بوده. البته اگر اون پول رو ازشون نمی گرفتم، اونا بدون شک فکر می کردن @طرف حتما یه دکتر درجه دوئه. احتمالا ناشیه و تازه فارغ التحصیل شده@ عوضش این جوری فکر کردن ... این دیگه کیه؟ پدر جاودان؟ حتی خود فروید هم گفته که ویزیت زیاد موثرترین درمانه. هم برای پزشک و هم برای بیمار.
... و این روند بازی دادن ماموران دولتی از سوی بازیگر هزار چهره ادامه پیدا می کند و سرانجام موفق می شود با زیرکی خودش را درگیر پرونده تحقیقات مرگ آنارشیست می کند. به عبارت دیگر نقشی جدید در بازیِ جدید; آن هم با حضور بیشتری از بازیگران که نمی دانند با چه کسی طرف هستند.


مشاهده لینک اصلی
این را دوست داشتم کاملا خنده دار گاهی اوقات تیز و گاهی اوغالی. ترجمه به زبان انگلیسی برای IB بی نهایت جذاب تر خواهد شد.

مشاهده لینک اصلی
قطعه قطعه ساز و قابل انعطاف از تئاتر حیرت انگیز که باعث می شود من هر بار که آن را بخوانم پیچ و تاب کنم.

مشاهده لینک اصلی
Î'ν οι ÎμÎºÏ Î®Î¾ÎμιÏ، من \"من ‰ Ï Î½ βομβών\" ο 1969 ÏƒÏ \"ο ΜιÎ\" άνο κΠ± ι ÏƒÏ \"من · · ΡώμΠήÏ\" من ± Ï Ï € ν άξÎμιÏ، Î ± Î¼Ï ... Î½Ï \"ικήÏ، من\" من ± کنم من Î¿Î¼Î¿ÎºÏ \"دوم ± من، من € Ï Î¬Î¾ÎμÎ¹Ï من ®، Î ± Ï Î¹ÏƒÏ \"ÎμÏ ÏŽÎ½ I® Î'Îμξιών Î ± کنم من ‡ ± νΠικών σÏ\" Î¿Î¹Ï ÎμÎ¯Ï ‡ ‰ ν κΠ± ι Î¿Ï Î³Î ± ‰ νώσÎμÏ Î½ Î'Îμ Î½Î¿Î¼Î¯Î¶Ï ‰ ÏŒÏ \"ι ÎμίνΠ± ι ξÎμκάθΠ± Î ± ο κΠι من\" وب سایت من ο κάθÎμ ... من € Î¿ÏƒÏ \"من · من من ίζÎμι\" من · من ، ική من \"من ± Î Î¿Ï ...\" ήθÎμιΠ±. Î £ Ï ... νÎμÎ \"Î®Ï دوم † ‡ من · ο 41i ονοÏ، Î¤Î¶Î¿Ï ... ζÎÏ € Îμ ΠινÎÎ\" ι، Î¿Ï € οΠ¯Î¿Ï، κΠ± من \"من ï¬\" من ± Ï · Î'Î¹Î¬Ï ÎºÎμιΠ\"‰ است که من ± ν Î½Î ÎºÏ Î¯ÏƒÎμÏ ± ‰ Î ± ν ÎμÎºÏ € Î ± من ... من دوم ها Izi · Î ± Ï € ΠκÎμ IOE من \"من ον\" دوم \"Î ± Ï Ï\" ο ÏŒÏ Î¿Ï † ± ο κΠι من \"من € ο ÏŒÏ Î¹ÏƒÎ¼Î ± ήÏ\" من ± ν Î ± من ... من \"οκÏ\" ± ονίÎ. ÎœÎμ Î ± Ï Ï † Î¿Ï Î¼Î® \"ο θάνΠ± من\" من ο \"Î¿Ï Î¹Î½ÎÎ ... من» من »من ι ο ™ من\" من ± Î »ÏŒÏ، νο Î¼Ï € ÎμÎ \"ίσÏ\" من ± من، من ± Î³Î³Ï ÏƒÏ ... من † Î ± من، من من \"Î¬Ï Î¹Î¿ Î | ο، من € Ï € ... Î¿Ï III ± νÎμ ÏƒÏ \"من ± 90\" Î¿Ï ... ÏƒÏ \"Î¹Ï 13 ΟκÏ\" ÏŽÎ²Ï Î · 2016 ÎÎ³Ï من من ± ÏÎμ \"ο 1970 من\" من ± ο θÎμÎ \"من ικό دوم γο\" من IY \"من ... من ‡ Î ± ίοÏ، θάνΠ± من\" οÏ، ÎμνόÏ، Î ± کنم من ‡ ± Î½Î Î¹ÎºÎ¿Ï Â ». IY Î¤Ï ÎμÎ \"ÏŒÏ، ÎμίνΠ± Î ± Ï Î¹ ο λ ÎμκίνοÏ، ÎºÏ Î¼Î¹ÎºÏŒÏ ‰، من € Î¿Ï ... Î'ιΠ± ÏƒÏ \"όμΠ± من\" ÏŒÏ، من \" Î¿Ï ... ÎμÎºÏ \"οξÎμÏ Î¿Î½Ï\" Î ± Î ± ι μΠγΠ± Ï Î¹Ï \"Î¬Ï Î¹Î ± Î ± Î¼Ï † ισβήÏ\" من · من · σÎ، من \"من · من، ÎμÏ € ίσΠμΠ· · من، من ± Î »Î®Î¸ÎμιΠ± من، من ± γιÎ\" ο θάνΠ± من \"من ο\" Î¿Ï Î¹Î½ÎÎ ... من »من» ι κΠ± ± ι κΠمن \"من ± Ï † Î ± دوم νÎμι νΠ± ± νΠσÏ\" Î ± من \"من μικά ώσÎμι ÎºÏ ‰\" من · ν Î'ÏƒÏ \"من ... من νομική\" ιÎμÏ دوم ... · νσÎ، من \"من Î¿Ï ...\" ιοικΠ· من \"Î¿Ï ÏƒÏ ... Î¼Ï ÎμÏ Î¹Î €\" من ± ± μβΠνομÎÎ½Î¿Ï .... Î £ من \"ÏŒÏ ‡ οÏ، κΠι νΠ± ± ± Î'ιΠσκÎμÎ'άσÎμι κΠ± Ï € ι νΠ± Ï Î¿Î²Î\" من ± Ï · μΠ\"ίσÎμι γιΠ± من\" من · Î ± Πν \"ήθÎμιΠ± Ï € Î¿Ï ... μΠ± من، σÎμÏ Î²Î¯Ï ÎμÏ\" من ± ι.Î \"Îμ Î½Î¿Î¼Î¯Î¶Ï ‰ ÏŒÏ\" ι من \"ο دوم γο ÎμÎ½Ï \"άσσÎμÏ\" من ± ι ÏƒÏ \"من ± Ï · ν κÎ\" من ± Ï · Î³Î¿Ï دوم \"من € Î ... Î¿Ï ± Ï Î ± λ ÏŒÎ³Î¿Ï ... ( HTTP: //ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh ...)

مشاهده لینک اصلی
چطور آرزو می کنم کار Dario Fo را قبل از این کشف کرده ام. این دقیقا به طعم من است. این بازی درخشان، تظاهرات کامل نشان میدهد که چگونه کمدی خارقالعاده میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در بررسی جدی مسائل مهم استفاده شود. Falling Ideals of Catharsis Fo به دنبال نگرفتن تنش از مخاطبانش نیست، بلکه آنها را از احساس خشم انگیزشی که باعث ایجاد تغییرات مثبت در جامعه می شود الهام می گیرد. خنده، سوخت این خشم است، نه یک هدف در خود. چیزی که بسیاری از نویسندگان با برنامه های سیاسی می توانند ادعا کنند، غیرممکن است: چیزی که کمدی را ابزار مبارزه و نیروی عدالت اجتماعی و دموکراسی باز می کند.

مشاهده لینک اصلی
فرشته سیاه در مورد یک MANIAC (که نام شخصیت ها در بازی است) که مانند Bugs Bunny شبیه به Bakunin است و از هر دو Groucho و کارل مارکس کشیده شده است. او تغییر می دهد مخفی، صدای، و داستان ها به طوری سریع که همه اطراف طلسم شده است و توسط سرعت MANIAC غوطه ور شده است. MANIAC میل به رفتن به یک ایستگاه پلیس فاسد و به سرعت با عقل و فریب سریع خود و خراب می کند. س: پس چه اتفاقی افتاد که MANIAC را به طور اتفاقی در اطراف ایستگاه پلیس باعث گردید؟ الف: پلیس آنارشیست را در خون سرد قتل داد و تلاش کرد تا قتل را بپوشاند. اما MANIAC، که توپ از انرژی کم، گرد و غبار caledioscopes در اطراف آنها، و ما، مخاطبان. کل بازی بر اساس یک واقعیت واقعی است. پلیس یک آنارشیست را کشت، یکی از کشته شدگان؛ فقط برای جهنم (یکی از بسیاری)؛ و سرکوب شد دقیقا همانطور که بسیاری از قتل های پلیس تحت حکومت راست افراطی قرار داشتند. Dario Fo مقدار زیادی از شواهد را جمع آوری کرد و تمام فاجعه ی وحشتناک را به یک افسانه شگفت انگیز دیوانه تبدیل کرد. این بازی در تالارها و استادیوم ها پخش شد و به شدت محبوب بود. به سرعت خواندن و دوباره، آن را به عنوان خنده دار به عنوان بهترین کارتون Looney Tunes، و جهنم بسیار بیشتر در سیاست بسیار ضروری خود را شدید. حتی در حال حاضر، ایتالیا با این رویدادهای نسبتا اخیر انجام می شود. حق خشونت آمیز بود، بسیاری از مردم را کشت، سپس چپ خشونت آمیز، و یک دولت پلیس آغاز شد و هر کسی @ زیر ظاهرا @ در زندان بود. جناح راست، همراه با مافیا، نبرد فرهنگی و سیاسی را به دست آورد. اما هنوز هم ادامه دارد؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ تصادفی یک آنارشیست


 کتاب ماکاموشی، اسم من استیلتن است
 کتاب تفکرات مارکوس ارلیوس
 کتاب تاریخ
 کتاب درد سنگ ها
 کتاب جان جهان
 کتاب ارباب