کتاب ماجراهای پینوکیو

اثر کارلو کولودی از انتشارات چکه - مترجم: مهرداد مهدویان-بهترین کتاب های ایتالیایی

پینوکیو از اولین روزی که Geppetto او را ایجاد کرد، بی پروا بود. به جای رفتن به مدرسه یا یادگیری یک تجارت، عروسک کوچولو که جادویی به زندگی می اندیشید فقط می خواست غذا خوردن، نوشیدن، خوابیدن و بازی کردن را داشته باشد. مشکلات پینوکیو ضعیف رشد کرد - همانطور که بینیش هم هر وقت دروغ گفت، که خیلی معمول بود. و حتی بدتر، او خود را در یک وضعیت ناراحت کننده بعد از دیگری یافت؛ در زندان، تبدیل به یک خر، و حتی در شکم یک کوسه عظیم. با طنز و ماجراجویی پر شده و با نتیجه دلگرم کننده مهر و موم شده است، این fable زمان افتخار جوانان را برای بیش از 100 سال هیجان زده است.


خرید کتاب ماجراهای پینوکیو
جستجوی کتاب ماجراهای پینوکیو در گودریدز

معرفی کتاب ماجراهای پینوکیو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماجراهای پینوکیو


 کتاب انزجار
 کتاب شهرهای ناپیدا (نامرئی)
 کتاب رویا در رویا
 کتاب هرمیت در پاریس
 کتاب گوساله دریایی
 کتاب بادبزن کاغذی