کتاب فلسفه ی پراکسیس

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: نرگس علی محمدی-بهترین کتاب های ایتالیایی
خرید کتاب فلسفه ی پراکسیس
جستجوی کتاب فلسفه ی پراکسیس در گودریدز

معرفی کتاب فلسفه ی پراکسیس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فلسفه ی پراکسیس


 کتاب معجزه های دیگر
 کتاب لغت شناسی
 کتاب سه بار در سپیده دم
 کتاب از چشم تا قلب
 کتاب سازه در معماری
 کتاب روز رهایی