کتاب عیش پیری و راز دوستی

اثر سیسرون از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: محمد حجازی-بهترین کتاب های ایتالیایی

ترجمه ای است گزیده از این دو رساله ی سیسرون. مترجم در مقدمه به خلاصه کردن هر دو رساله - و عدم ذکر شواهد مکرر تاریخی - و ترجمه ی آنها به صورت ترجمه ی آزاد تصریح کرده است. البته با این حال هنوز اشارات تاریخی مکرری در این اثر باقی مانده است.


خرید کتاب عیش پیری و راز دوستی
جستجوی کتاب عیش پیری و راز دوستی در گودریدز

معرفی کتاب عیش پیری و راز دوستی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عیش پیری و راز دوستی


 کتاب خون بس
 کتاب ویکنت دو نیم شده
 کتاب ماجراهای پینوکیو آدمک چوبی
 کتاب نمک
 کتاب شوهرم
 کتاب رسم زن داری و بیمار قلابی