کتاب عاشق آتش فشان

اثر سوزان سونتاگ از انتشارات نگاه - مترجم: فرزانه قوجلو-بهترین کتاب های ایتالیایی

اينجا بازار كهنه‌فروش‌هاست. ورود مجانی است. ورود برای همه آزاد است. جماعتی شلخته. ناقلاها خوش می‌گذرانند. چرا داخل می‌شوی؟ توقع داری چه ببينی؟ من تماشا می‌كنم. چهار چشمی می‌پايم كه چه اتفاقی در دنيا می‌افتد... ؛


خرید کتاب عاشق آتش فشان
جستجوی کتاب عاشق آتش فشان در گودریدز

معرفی کتاب عاشق آتش فشان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عاشق آتش فشان


 کتاب قصر تلاقی تقدیرات
 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب زمان زود پیر می شود
 کتاب گویا اسمش مارکنی بود
 کتاب مخمصه
 کتاب انه اید