کتاب زنده باد زندگی

اثر پینو کاکوچی از انتشارات نشر ثالث - مترجم: نیکو عسگری-بهترین کتاب های ایتالیایی

آندره برتون فریدا را چنین توصیف می کرد : « یک بمب پیچیده شده در روبان ابریشم» رفتاری سرکشانه با افکاری ویرانگر . با جوری از زیبایی که برای هر کس قابل درک نبود . با صدای قوی و خنده هایی انفجاری و چشمانی نافذ و تا ابد زنده که هرگز بسته نمی شوند و به ما که اتوپرتره هایش را نگاه می کنیم ، خیره مانده اند. همان طور که در دفترچه اش کمی قبل از سیزدهم ژوئیه 1954 نقاشی کرد که :« من به نوشتن برایت ادامه خواهم داد همیشه»


خرید کتاب زنده باد زندگی
جستجوی کتاب زنده باد زندگی در گودریدز

معرفی کتاب زنده باد زندگی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زنده باد زندگی


 کتاب طنزآوران جهان نمایش 5
 کتاب وسایل بی هدف
 کتاب قصرهای خشم
 کتاب زنده باد زندگی
 کتاب من که حرفی ندارم
 کتاب آهن، پتاسیم، نیکل