کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه

اثر آلساندرا لوراتو از انتشارات فرهامه - مترجم: اعظم داودی -بهترین کتاب های ایتالیایی
خرید کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه
جستجوی کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه در گودریدز

معرفی کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه


 کتاب درک پرسپکتیو
 کتاب طراحی و ارتباطات بصری
 کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه
 کتاب حمید معصومی نژاد، رم
 کتاب هنر صفوی زند قاجار
 کتاب اماکن هنری ایران