کتاب رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی

اثر مجموعه ی نویسندگان-دوناتلا دلاپرتا از انتشارات روزنه - مترجم: مجموعه ی نویسندگان-محمدجعفر جوادی ارجمند-بهترین کتاب های ایتالیایی
خرید کتاب رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی
جستجوی کتاب رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی


 کتاب بغلم کن
 کتاب در تکاپوی راهیابی به هزار توی سلامت
 کتاب میکل آنژ
 کتاب گومورا
 کتاب پروازی بدون ملودی
 کتاب زندگی پر دروغ آدم بزرگ ها