کتاب روباه و گل های کاملیا

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات امیرکبیر - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین کتاب های ایتالیایی

يكي از مزدوران فاشيست ماموريت می‌يابد تا در عملياتی مخفی يكی از روستاييان را كه فعاليت‌های ضدفاشيستی دارد، به قتل برساند. اما در پی برخی حوادث دلباخته‌ی دختر همان روستايی مبارز می‌شود. اين عشق سبب می‌گردد تا او تعهدات سياسی‌اش را زير پا گذارده و با خيانت به حزب، وفاداری‌اش را به عشق تازه‌يافته‌اش ابراز نمايد؛ و البته تاوان اين تمرد را با اقدامي خودخواسته می‌پردازد... روباه و گل‌های كامليا حكايت مرگ فاشيسم در نخستين خاستگاه آن ـ ايتاليا ـ، و تولد متعالیترين خصايص بشری در گستره‌ی زمين است.


خرید کتاب روباه و گل های کاملیا
جستجوی کتاب روباه و گل های کاملیا در گودریدز

معرفی کتاب روباه و گل های کاملیا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روباه و گل های کاملیا


 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز (۲ جلدی)
 کتاب دروغگو
 کتاب دیوار و شمعدانی
 کتاب در جست و جوی زبان کامل
 کتاب شب های هند
 کتاب رویا در رویا