کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی

اثر مارکو یانیستی از انتشارات راه پرداخت - مترجم: مجموعه ی مترجمان-بهترین کتاب های ایتالیایی
خرید کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی
جستجوی کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی در گودریدز

معرفی کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی


 کتاب ماکاموشی 17
 کتاب تئوری مرمت
 کتاب روش آموزش گیتار جاز
 کتاب شمشیر پادشاه اسکاتلند
 کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی
 کتاب اخلاقیات در فروش