کتاب دزد و داستان های دیگر

اثر استفانو بنی از انتشارات نیلا - مترجم: مهدی فتوحی-بهترین کتاب های ایتالیایی

E se un Bancomat cominciasse a parlare, sapesse tutto di voi e vi proponesse un affare vantaggioso? Stefano Benni sa dove la realtà cova i suoi mostri - mostri di ieri, mostri di oggi e mostri che spiano dal futuro-, li va a cercare, li stana, li fa sfilare trovando per ciascuno una storia e legandoli tutti al carro dellimmaginazione vittoriosa.
Ecco, allora, in venti tragicomici racconti sullItalia di oggi, fantasmi vendicativi e tenori capricciosi, la crociera della Nuova Destra e la Scuola dellObbligo Televisivo, sedie elettroniche ad alta Audience e Orfei allucinogeni...
La prosa pirotecnica di Benni - di questi tempi sempre più preziosa e necessaria - non risparmia niente e nessuno regalandoci una risata agghiacciante, una lacrima ironica e non ultima, una testarda speranza nella forza della scrittura e della fantasia.


خرید کتاب دزد و داستان های دیگر
جستجوی کتاب دزد و داستان های دیگر در گودریدز

معرفی کتاب دزد و داستان های دیگر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دزد و داستان های دیگر


 کتاب یک دسته گل بنفشه
 کتاب نظم زمان
 کتاب خروج مرد بیوه
 کتاب می اندیشم،پس بازی می کنم
 کتاب قارچ ها در شهر
 کتاب اعترافات رمان نویس جوان