کتاب دزد و داستان های دیگر

اثر استفانو بنی از انتشارات نیلا - مترجم: مهدی فتوحی-بهترین کتاب های ایتالیایی

E se un Bancomat cominciasse a parlare, sapesse tutto di voi e vi proponesse un affare vantaggioso? Stefano Benni sa dove la realtà cova i suoi mostri - mostri di ieri, mostri di oggi e mostri che spiano dal futuro-, li va a cercare, li stana, li fa sfilare trovando per ciascuno una storia e legandoli tutti al carro dellimmaginazione vittoriosa.
Ecco, allora, in venti tragicomici racconti sullItalia di oggi, fantasmi vendicativi e tenori capricciosi, la crociera della Nuova Destra e la Scuola dellObbligo Televisivo, sedie elettroniche ad alta Audience e Orfei allucinogeni...
La prosa pirotecnica di Benni - di questi tempi sempre più preziosa e necessaria - non risparmia niente e nessuno regalandoci una risata agghiacciante, una lacrima ironica e non ultima, una testarda speranza nella forza della scrittura e della fantasia.


خرید کتاب دزد و داستان های دیگر
جستجوی کتاب دزد و داستان های دیگر در گودریدز

معرفی کتاب دزد و داستان های دیگر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دزد و داستان های دیگر


 کتاب اسطوره سوپرمن
 کتاب دیوار و شمعدانی
 کتاب انسان حیوان و تقوا
 کتاب مارگریتا دلچه ویتا
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب خوشبختی در ویترین