کتاب درخت تلخ

اثر آلبا د سس پدس از انتشارات ققنوس - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین کتاب های ایتالیایی

«بار دیگر سرش را روی نازبالش گذاشت تا به خواب برود. ولی در زیر آن پلک‌های فروبسته، همچنان بیدار بود. و شوهرش هم می‌دانست که او بیدار است. می‌دانست که دارد خواب خود را مرور می‌کند. آن طور که واقعا خواب دیده بود‌، نه آن طور که برای او تعریف کرده بود. آری، همسرش چشمان خود را بسته بود. انگار دری رابه روی او بسته بود و می‌خواست با رؤیای خود تنها بماند...»
کتاب شامل ۱۱ داستان کوتاه از این نویسنده‌ی ایتالیایی است.


خرید کتاب درخت تلخ
جستجوی کتاب درخت تلخ در گودریدز

معرفی کتاب درخت تلخ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب درخت تلخ


 کتاب ویکنت دو نیم شده
 کتاب نان و شراب
 کتاب ماکاموشی، معمای موشالیزا
 کتاب دگردیسی در ضیافت
 کتاب یک دسته گل بنفشه
 کتاب اگر این نیز انسان است