کتاب جهنم سوت و کور است

اثر سوزانا تامارو از انتشارات کتاب پنجره‏‫ - مترجم: حسین امین-بهترین کتاب های ایتالیایی