کتاب جنس ضعیف

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات نگاه - مترجم: یغما گلرویی-بهترین کتاب های ایتالیایی

تصویری از دیده ها و شنیده های نویسنده از وضعیت زنان در سفر به کشورهای مختلف دنیا و مقایسه ی آنچه درباره ی زنان هر زمین گفته می شود با واقعیت ! واقعیت دردناک !


خرید کتاب جنس ضعیف
جستجوی کتاب جنس ضعیف در گودریدز

معرفی کتاب جنس ضعیف از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جنس ضعیف


 کتاب ظهور و سقوط دوچه موسولینی
 کتاب دروغگو
 کتاب خاطره ای از دو دوشنبه
 کتاب پنج نمایشنامه ی تک پرده ای
 کتاب ابریشم
 کتاب پسرک بیچاره