کتاب تئاتر میان شرق و غرب

اثر نیکولا ساوارزه از انتشارات نیماژ - مترجم: علی شمس-بهترین کتاب های ایتالیایی

تئاتر میان شرق و غرب یکی از مهم‌ترین آثار نیکولا ساوارزه در باستان‌شناسی تاریخ‌هنر نمایش و تاثیرپذیری فرهنگی آن است. نیکولا ساوارزه دوست و همکار ائوجنیو باربا و استاد دانشگاه ساپینزای رم در این کتاب بر روی فرهنگ‌پذیری نمایشی در میان ملت‌ها نور می‌افکند و از سحرگاهان تاریخ تا عصر حاضر به دادوستدهای نمایشی و شکل‌پذیری تئاتر مدرن می‌پردازد.

این کتاب منبعی موثر برای شناخت تاثیرها و ریشه‌هاست، از تاثیر و تبارشناسی تئاتر شرق بر تئاتر غرب و برعکس. از اهمیت نمایش و رقص در شرق بر تئاتر مدرن و تجربی. با خواندن این کتاب می‌توان به قابی واضح از سیر تئاتر در هر دو سوی جهان تا به امروز دست پیدا کرد.

ساوارزه در همکاری با باربا پژوهش‌های گران‌سنگی از جمله «هنر رازآلود بازیگر» و «پنج قاره‌ی تئاتر» را به انجام رسانده است.


خرید کتاب تئاتر میان شرق و غرب
جستجوی کتاب تئاتر میان شرق و غرب در گودریدز

معرفی کتاب تئاتر میان شرق و غرب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئاتر میان شرق و غرب


 کتاب ماتی و پدربزرگ
 کتاب بهزیستی درمانی
 کتاب زیبایی شناسی و غیاب اضطرار
 کتاب بی رحمی چیزها
 کتاب قوانین بنیادی حماقت بشر
 کتاب کاراته موش : جزیره ی جوندگان جسور 18