کتاب بمب و ژنرال

اثر اومبرتو اکو از انتشارات آفرینگان - مترجم: منیژه مغیثی-بهترین کتاب های ایتالیایی

An important general collects atoms and puts them into bombs that he stores in his attic in preparation for war, but the atoms prefer to live in harmony and sneak out. Full-color illustrations.


خرید کتاب بمب و ژنرال
جستجوی کتاب بمب و ژنرال در گودریدز

معرفی کتاب بمب و ژنرال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بمب و ژنرال


 کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ
 کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده
 کتاب جزیره روز پیشین
 کتاب انزجار
 کتاب در عین حال
 کتاب در جستجوی شاهزاده کوچک