کتاب بمب و ژنرال

اثر اومبرتو اکو از انتشارات آفرینگان - مترجم: منیژه مغیثی-بهترین کتاب های ایتالیایی

An important general collects atoms and puts them into bombs that he stores in his attic in preparation for war, but the atoms prefer to live in harmony and sneak out. Full-color illustrations.


خرید کتاب بمب و ژنرال
جستجوی کتاب بمب و ژنرال در گودریدز

معرفی کتاب بمب و ژنرال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بمب و ژنرال


 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب مزرعه ی کوزه گر
 کتاب شب های هند
 کتاب قارچ ها در شهر
 کتاب قربانی
 کتاب میدان ایتالیا