کتاب برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی

اثر آنتونیو گرامشی از انتشارات آگاه - مترجم: مجموعه ی نویسندگان-احمد شایگان-بهترین کتاب های ایتالیایی

زمانى که آنتونیو گرامشى در ۸ نوامبر ۱۹۲۶ در رم دستگیر شد، همسرش یولیا تازه فرزند دوم‌شان را به دنیا آورده بود. گرامشى در زمان دستگیرى نماینده‌ى حزب کمونیست ایتالیا بود و دستگیرى او و شمارى از همکاران‌اش با نقض مصونیت پارلمانى آن‌ها انجام شد که گام تازه‌اى در تحمیل حکومت فاشیستى در ایتالیا شمرده مى‌شد ...

چندین ماه بعد او را به میلان منتقل کردند تا در دادگاه ویژه‌ى دفاع از کشور به محکومیت‌اش رسیدگى شود. محاکمه‌ى گرامشى در این دادگاه بیش از یک سال، تا اواخر مه ۱۹۲۸، به درازا کشید و در ۴ ژوئن همان سال به بیست سال زندان محکوم شد ... در همین دوران انتظار براى محاکمه در میلان بود که گرامشى طرح نخست خود را براى آن‌چه دفترهاى زندان نام گرفت شکل داد ... با این همه، مدتى طول کشید تا این یا هر طرحى را درباره‌ى کار فکرى به بوته‌ى عمل گذارد.

در ۸ فوریه‌ى ۱۹۲۹ کار را بر روى نخستین دفترش آغاز کرد ... آن شکل از تولید فرهنگى که گرامشى در دفترها بیش‌ترین توجه خود را معطوف به آن کرد ادبیات است. با این همه، ادبیات نه در قالب آثار عظیم ابدى، بلکه اغلب در بستر قرائت و جذب آن در فرهنگ‌ها و تاریخچه‌هاى ویژه به تصویر کشیده مى‌شود. اما چشم‌گیرتر از دست‌اندازى‌هاى گاه‌وبى‌گاهش به جهان ادبیات تراز اول و تحقیق ادبى‌اش، درگیرى پى‌گیرانه‌اش با ادبیات عامه‌پسند، تولید و اشاعه‌ى آن بود. رویکرد او تاریخى بود و همیشه مى‌کوشید تا تولید ادبى را به فرایند تاریخى مربوط کند که آن را تولید کرده و در آن سهیم بوده است. هم‌چنین این رویکرد سیاسى بود، تا حدى که در سراسر تأملات‌اش درباره‌ى ادبیات حضور داشت و فرهنگ رشته‌ى پنهان مسئله‌ى سیاسى ناگفته‌اى بود ...

در اواخر سال ۱۹۳۲، حکم گرامشى از بیست سال به دوازده سال تخفیف یافت ... سرانجام، در آوریل ۱۹۳۷، محکومیت زندانش پایان یافت؛ اما در ۲۵ آوریل دچار خون‌ریزى مغزى شد و دو روز بعد مرد.


خرید کتاب برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی
جستجوی کتاب برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی در گودریدز

معرفی کتاب برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برگزیده ی نوشته های فرهنگی آنتونیو گرامشی


 کتاب خانه ی درختی
 کتاب ابر آلودگی
 کتاب سوداگری در ساخت و ساز
 کتاب شناختنامه ایتالو کالوینو
 کتاب دیروزهای ما
 کتاب آقای پالومار