کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات آگاه - مترجم: لیلی گلستان-بهترین کتاب های ایتالیایی

کتاب در حقیقت مجموعه ای از داستان هایی است که هیچ گاه تمام نمی شوند. آقای خواننده روزی کتابی را می خرد و ما همراه با او مشغول خواندن داستان می شویم اما در جای پرهیجان ،کتاب تمام می شود و خواننده عصبانی از نیمه کاره بودن کتاب به کتاب فروشی می رود و در آنجا با خانم خواننده آشنا می شود. آنهانسخه درستی از کتاب را می گیرند که متوجه می شوند تماما داستان دیگری است که به علت بدی چاپ، ادامه اش قابل خواندن نیست و به همین ترتیب ما ۱۰ داستان نیمه تمام را در ماجرای اصلی کتاب دنبال می کنیم. کتاب در حقیقت ستایشی است برای کتاب خواندن، برای لذت کتاب خوانی و شاید اشاره به این موضوع که خواندن کتاب دنیایی فراتر از نوشتن کتاب و بسیار زیباتر است. کتابی که به ما از لذت خواندن و نحوه درست خوانی می گوید،از لذت در کنار هم بودن انسان های کتاب خوان و از خوشی بی وصف کتاب خوانی فقط برای کسب لذت کتاب خوانی.


خرید کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری
جستجوی کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری در گودریدز

معرفی کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری


 کتاب خمره طلا
 کتاب دنیای کوچک دن کامیلو
 کتاب راز جنگل پیر
 کتاب انزجار
 کتاب خاطره‎های ‎ما
 کتاب ارباب