کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش

اثر مارکو یان سیتی از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی - مترجم: سید علیرضا هاشمی-بهترین کتاب های ایتالیایی
خرید کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش
جستجوی کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی و رهبری در عصر هوش


 کتاب فلسفه چیست؟
 کتاب مبانی فرم
 کتاب خاطرات کولینا
 کتاب زندگی دروغین بزرگ سال ها
 کتاب کنسرتوهایی برای ویولن (جلد اول)
 کتاب فریدریش نیچه