کتاب ابر آلودگی

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: آرزو اقتداری-بهترین کتاب های ایتالیایی

نثر کالوینو طبیعی، روان، زیبا و عاری از تصنع و عناصری است که مطالعه شده به نظر می‌آیند اما در پس این طبیعی بودن، یک نظم استوار و اصول زیبایی‌شناختی روشن و واضحی وجود دارند. کالوینو نه فیلسوف است و نه نظریه‌‌پرداز. او نویسنده‌ای است هوشیار و دور از توهمات که هرگز بدبین و ناامید نیست؛


خرید کتاب ابر آلودگی
جستجوی کتاب ابر آلودگی در گودریدز

معرفی کتاب ابر آلودگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ابر آلودگی


 کتاب درک پرسپکتیو
 کتاب طراحی و ارتباطات بصری
 کتاب زبان و جنسیت در افسانه ها و قصه های عامیانه
 کتاب حمید معصومی نژاد، رم
 کتاب هنر صفوی زند قاجار
 کتاب اماکن هنری ایران