کتاب آنالنا

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: بهمن فرزانه-بهترین کتاب های ایتالیایی

Costruita attorno alla figura della protagonista, in cui il conflitto interiore dettato dallalternanza di desiderio e disinganno risente di ascendenze filosofiche di stampo schopenhaueriano, la narrazione esula dallattesa ambientazione sarda e, tra le anse fluviali della pianura padana, «dischiude la Sardegna al mondo e il mondo alla Sardegna» accostando con maestria alle usuali istanze morali le moderne riflessioni sui rivolgimenti sociali imposti dalla storia.


خرید کتاب آنالنا
جستجوی کتاب آنالنا در گودریدز

معرفی کتاب آنالنا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آنالنا


 کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت
 کتاب زبان و مرگ
 کتاب اعترافات یک جوان سرخورده امروزی
 کتاب داستان های ماقبل تاریخ
 کتاب دختر پنهانم
 کتاب فروشگاه ساحره